Bilkultur...2006

Bookmark and Share

2005:
39 millioner køretøjer på fire hjulPagani:

Når Ferrari er
for folkelig >>


I 2005 cirkulerede der 39 millioner firhjulede køretøjer i Italien.

75,7 procent bruger bilen til at komme på arbejde i Italien - og endog fire ud af ti studerende har også bil til at komme til studiestedet.

Kun 25 % af italienerne anvender regelmæssigt offentlig transport og kun 29,6 % har det seneste år kørt med tog.

(Kilde: Istat 2006 >>)
Kun 16,9 % af italienerne bruger deres ben som transportmiddel i hverdagen.


44,3% kører selv bilen hver dag og kun 14,4% er passagerer.

12,9 % bruger offentlige transportmidler, mens 4,7% kører motorcykel, knallert eller scooter.

Kun 2,9% cykler regelmæssigt.

I forhold til 1991 er der blevet markant flere bilister og færre, der anvender offentlig transport.

I samme periode er antallet af "fodgængere" faldet fra 22,8% til 16,9%. Scootere og knallerter er der flest af i regionern Ligúrien og Toscana, mens Emilia-Romagna og Trentino-Alto Adige topper for cyklisternes vedkommende.
(Tal fra 2005 - Kilde: ADNKRONOS)

Retur til
...wrroouum.. <<Copyright © 2001-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano