Italiens-eksperter

November 2011
Bookmark and Share

Italiens-eksperter i Danmark:
Gert Sørensen


Gert Sørensen holder også foredrag om Italien, og kan kontaktes på
gers@hum.ku.dk

Profil:
Dr. phil. lektor Gert Sørensen er ansat ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavnsk Universitet.

Han er ekspert inden for italiensk historie, kultur og samfundsforhold med særlig henblik på det 20. århundrede og frem til i dag.

I denne rolle er han blevet brugt bl.a. af DRs P1 i analyser af det moderne politiske landskab i Italien.

Gert Sørensen har senest udgivet
”Berlusconi og den moderne fyrste. Om demokratiets tilstand i et land i Europa” (2008) >>
.

Gert Sørensen

Lektor, dr. phil., Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet.

Arbejder med italiensk historie og kultur og har udgivet flere bøger samt publiceret artikler i danske og italienske tidsskrifter.


Af vigtige publikationer kan nævnes:
Udgaver:
1991: Antonio Gramsci, Fængselsoptegnelser I-II (introduktion med noter og kommentarer), København: Museum Tusculanums Forlag

1998: Carlo Ginzburg, Spor. Om historie og historiskmøde (udgivet sammen med Morten Thing), København: Museum Tusculanums Forlag

2001: International Fascism. 1919-45 (udgivet sammen med G. Mallett), London: Frank Cass

Bøger:
1993: Gramsci og den moderne verden. Om praxisfilosofiens autonomi, København: Museum Tusculanums Forlag

1998: Den dobbelte stat. En krønike om magtens hemmeligheder i Italien, København: Museum Tusculanums Forlag

2003: Kairos. Træk af humanisme og posthumanisme i italiensk kultur, København: Museum Tusculanums Forlag

2008: Berlusconi og den moderne fyrste. Om demokratiets tilstand i et land i Europa, København: Museum Tusculanums Forlag

Artikler:
2001: Il doppio Stato e il fascismo, in Studi Storici, n.1

2003: Il Caso Moro e il potere sovrano, in Studi Storici, n.4

2005: Schmitt e Bobbio. Due intellettuali dell’Europa contemporanea, in Studi Storici, n.3

2006: Stato-nazione, welfare e populismo in Danimarca e in Italia, in Welfare scandinavo, welfare italiano (a cura di P. Borioni), Rom: Carocci

-syl

Retur til
Italiens-eksperter
i Danmark <<

Danskere i Italien >>


Artikler

”Berlusconi og
den moderne fyrste.
Om demokratiets tilstand
i et land i Europa” >>


Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>