Samfund

Maj 2011

Bookmark and Share

Skilsmisse på katolsk foregår ved kirkens ret
og annulerer ægteskabet

Den katolske kirke accepterer ikke den civil-retlige skilsmisse i Italien, selv om skilsmisse har være tilladt siden 1970.2002
Det hellige hjul tillod annulering i 135 sager i 2002.


2002

I 2002 manglede "La Sacra Rota" at behandle 1.052 anmodninger om skilsmisse.

Det skønnes, at omkring 1.200 par venter på "Sacra Rotas" afgørelse, men den kirkelige ret mangler personale til de mange sager.

"
Tribunale Apostolico della Rota Romana" består blot af 20 dommere og andre 25-30 personer til det administrative arbejde.

De fleste par, der beder om annulering af ægteskabet er fra Italien og USA.


Filial i Spanien:
Spanien har af historiske årsager deres eget "Sacra Rota", hvor det er lidt nemmere for spanske katolikker at få annuleret et ægteskab.

Artikel senest opdateret 2011
Det hedder "annulering" af ægteskabet, når den katolske kirke tillader en skilsmisse,
og dermed giver fraskilte ret til igen at indgå ægteskab i kirken og at deltage i de hellige skramenter som f.eks. altergang.

Caroline af Monaco er nok hovedperson i den kendeste af de nyere annuleringer. Hun og Phillipe Junot fik deres ægteskab annuleret med den begrundelse, at Junot ikke ønskede at få børn med Caroline.

Andre årsager til annulering - og det betyder for den katolske kirke i praksis, at ægteskabet ADRIG har eksisteret - er for eksempel tilfælde, hvor en af parterne er blevet tvunget til at indgå ægteskab, hvor en af ægtefællerne har skjult afgørende ting/begivenheder ecc. i sit liv for partneren, der dermed har giftet sig på "falske forudsætninger".

Psykologisk umodenhed hos en eller hos begge parter kan også være et argument.Vold eller utroskab er ikke sig selv faktorer, der kan resultere i en annulering.

For alle problemer gælder det også for den kirkelige ret, at det drejer sig om at bevare ægteskabet. I tilfælde med f.eks. vold i gteskabet kan kirkens råd også være at parret fortsætter med at være gift med hinanden, men ikke bor sammen.


Artikel fra januar 2002

Pave Johannes Paul II beordrer advokater
til at nægte at medvirke ved skilsmisser


- Ægteskabet i u-opløseligt for alle, og katolske advokater og dommere skal indrette sig efter kirkens lov.
Sådan lød ordren fra Pave Johannes Paul II i slutningen af januar 2002.
- Skilsmisse er en plage med ødelæggende konsekvenser, begrundede paven sit budskab med, men den begrundelse beskyttede ikke kirken mod en ophidset debat om opfordringen til specielt dommerne om "ulydighed":

En dommer følger landets lov

- Jeg arbejder i retsvæsenet, og anvender den italienske stats love, siger dommer Alberto Bucci fra rettens første afdeling i Rom, der foreslår at katolske dommere skifter embede, hvis de ikke vil acceptere landets love..
Skilsmisse har i følge italiensk lovgivning været lovlig i 32 år.

Forvirrede præster


Også flere præster har udtrykt forundring overfor pavens påbud, der pålægger advokater at afvise skilsmissesager og dommere i retten at "overtale" parterne til ikke at blive skilt.
Selv Comos biskop, der ellers oftest følger paven, forsøgte at forklare påbudet med at "de civile love ikke er et ideal for alle".

Prævention og katolske læger og apotekere

I dag kan læger af samvittighedgrunde nægte at medvirke ved aborter, men intet giver dommere samme ret til at nægte at dømme i skilsmisser.
Kirken vil også have indført en lov, der giver katolske apotekere ret til at nægte at udlevere P-piller og sælge kondomer.

Urene for kirken


Som troende katolik er en skilsmisse ikke blot en personlig tragedie, men mærker også personen for livet i kirkens daglige liv.

Fraskilte, der har en ny samlever, må således ikke gå til alters, og under jubilæet i 2000 klagede fraskilte forældre over, at deres børn ikke blev valgt som kordrenge- og piger >>.

-syl

Retur til
Skilsmisser <<


Andre artikler
Skilsmisse-messe
i Milano - 2010 >>


Familien >>

Fraskilte fædre >>

Den katolske kirke >>

En moderne helgen -
Padre Pio >>


Alt undtagen sex
kan tilgives >>


Links
Uofficiel side om
Sacra Rota >>

Den katolske kirke >>

Vatikanet >>

Den katolske kirke >>


Intet samliv før ægteskabet
Før 1988 havde kun 2,5 % af italienske par boet sammen, før de blev gift.
I 2003 var tallet steget til 12,8 %.


Copyright © 2001-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano