Samfund

Marts 2015


2005
45.097 skilsmisser

- 8.000 flere end i 2000.
Norditalien står for langt de fleste skilsmisser: 26.054.

2002

Italien
6 skilsmisser pr. 10.000 indb.
EU
19 skilsmisser pr. 10.000 indb.

Borgerligt viede
i Italien er antallet af borgerlige vielser steget fra 13,9% i 1985 til 21,4% i 1998
(Kilde ISTAT)


9.124 børn var i 1999 indvolveret i skilsmisserne, og heraf fik moren forældreretten over 91%.
I 2002 diskuterer man, om forældretten fremover kan deles ved skilsmisser.

En opinionsmåling fra Istituto CIRM viser, at 58% af italienerne er uenig med paven, 40% enige og 2% uden stillingtagen.

Det hellige hjul >>

er den katolske kirkes skilsmisse-facon.
En kirkelig retsag kan beslutte annulering af ægteskabet..


Maj 2010
Skilsmissemesse i Milano

1/3 af italienske ægteskaber opløses i dag
- men der er store forskelle mellem nord og syd >>Marts 2005

Samliv med og uden kirkens accept
I 1981 blev 317.000 par gift, og det tal var i 2001 faldet til 261.000.
Kun 250.764 par blev gift 2004, det laveste antal nogensinde. Tallet steg i 2005 en anelse til 250.968.Mellem 1993 og 2001 steg antallet af samlevende ikke gifte par fra 227.000 til 453.000.

Direktøren for den katolske kirkes nationale kontor for familien, præsten Sergio Nicolli, kommenterer tallene:

- Ingen vil få de unge til at føle skyld (Over det "uvelsignede samliv", red.), men fænomenet bekymrer kirken.

En undersøgelse fra Cremona >> viser, at 50% af de kommende brudepar, der følger kirkens obligatoriske "ægteskabskursus", allerede lever sammen.December 2004
I 2002 blev 79.642 italienske par separeret, mens 41.835 blev skilt.

2002
Børnene

84% af de fraskiltes børn blev hos moderen.
6,5% hos faderen, og 9,5% hos andre slægtninge

Gennemsnitsalder ved skilsmisse:
45 mænd - 42 kvinder

2000
72.000 seperationer - 37.000 skilsmisser - en stigning på henholdsvist 37,5 og 39 % siden 1995.
Over 90% af børnene bliver hos moderen.

1999

62.737 par blev separeret - 4,1% flere end i 1998
33.852 par blev skilt - 0,5% flere end i 1998

Retur til
Fakta <<


Retur til
Politik <<


Andre artikler
Familien >>
Fraskilte fædre >>
Den katolske kirke >>
En moderne helgen -
Padre Pio >>

Alt undtagen sex
kan tilgives >>Links
Den katolske kirke >>
Vatikanet >>
Den katolske kirke i DK >>


Ved en folkeafstemning
den 5. december 1974

stemte er flertal af
for, at skilsmisseloven
fra 1970 ikke skulle
ophæves.
Det betød i praksis, at skilsmisse fra da af var lovligt i Italien.

Intet samliv før ægteskabet
Før 1988 havde kun 2,5 % af italienske par boet sammen, før de blev gift. I 2003 var tallet steget til 12,8 %.


Copyright © 2001-2015. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano