Oktober 2012

Bookmark and Share
Vatileaks:
Pavens kammertjener lækkede 82 kasser med dokumenter
Gjorde det på Helligåndens bud for at hjælpe Paven
Lørdag den 5. oktober 2012
blev Paolo Gabriele idømt 18 måneders fængsel.
Paven benådede ham den 23. december 2012, og Gabriele og hans familie bor ikke længere i Vatikanet.


KOMMENTAR:
Det kommer ikke bag på nogen, at der finder voldsomme magtkampe sted i den katolske kirke.

Udnævnelser til kirkens topposter er ofte veritable kamppladser.

Vatikanets økonomi er også med jævne mellemrum genstand for undersøgelser.

Men offentliggørelsen af de stjålne dokumenter giver et hidtil ukendt konkret indblik i, hvordan "forreningsgangen" sort på hvidt er i den lille religiøse stat.


Kronologi:

Den 22. februar optræder en anonym kilde - "Maria" eller "Kragen" er hans dæknavne - i Gialuigi Nuzzis tv-program "De urørlige" på La7.
Gian Luigi Nuzzi

I maj 2012 udkommer Nuzzis bog "Sua Santitá" (Hans Hellighed), med dokumenter af papirer fra Vatikanet, der giver et hidtil ukendt konkret billede af både "forretningsgange" og ikke mindst magtkampene omkring Paven i Vatikan-staten.

Den 24. maj har Vatikanet identificeret Pavens kammertjener - den 46-årige familiefar Paolo Gabriele - som Nuzzis kilde. Gabriele har været Pavens personlige opvarter siden 2006. Han arresteres og varetægtsfængsles i Vatikanets fængsel indtil den 21. juli, hvorefter han er i husarrest.

Klage over fængselscelle
Ved retsmødet den 2. oktober kom det frem, at Gabriele har klaget over forholdene i Vatikanets fængselsceller, hvor han de første uger sad i isolationscelle. Han siger, cellen var så smal, at han ikke kunne strække armene ud, og at lyset var tændt døgnet rundt. Han siger, han har fået en synsskade af opholdet.
Vatikanets talsmand udtalte efter retsmødet, at påstanden ikke har noget på sig, men at sagen nu undersøges.

82 kasser med papirer.
Så mange dokumenter er Pavens kammertjener Paolo Gabriele beskyldt for at have bragt ud af Pavestaten og udleveret til journalisten og forfatteren Gian Luigi Nuzzi.


Gabriele risikerer op til 4 års fængsel - selv om de fleste er overbeviste om, at en eventuel dom vil føre til en barmhjertig benådning af Pave Benedikt 16.


Paolo Gabriele blev ansat som Pavens kammertjener i 2006

Retssagen begyndte den 29. september og forventes afsluttet efter gangsk få retsmøder.
Vatikabet ønsker simpelthen at få lagt låg på den pinlige historie så hurtigt som mulig.
Blandt de stjålne papirer var også en check på 100.000 euro udstedt til Paven og en antik bog, og sammen med Gabriele står en IT-medarbejder i Vatikanet også anklaget som medskyldig.

Gabriele nægter sig skyldig i tyveri af særlig grov beskaffenhed, men erkender, at han har svigtet Pavens tillid.

Helligånden og magtkampe
Gabriele selv har ved det første retsmøde i sommer udtalt, at han aldrig ville hæve checken og ikke kendte noget til bogen.

Han sagde i sommer, at han havde udleveret papirerne til Nuzzi anskønnet af Helligånden, og et dybfølt ønske om at hjælpe Pave Benedikt 16., som han mener bliver holdt udenfor den daglige administration af Vatikanet som følge af de interne magtkampe i Vatikanet.

- Jeg skønnede, at et chok, også i medierne, kunne få kirken tilbage på rette spor. Jeg så ondskab og korruption overalt, og har altid haft en svaghed for spionhistorier og efterretningstjenester, har Gabriele også udtalt.

Andre mener årsagen er solidaritet med en slægtning, som blev forflyttet fra Vatikanet til udlandet netop som følge af de magtkampe, som en del af de stjålne dokumenter beskriver.

En IT-medarbejder i Vatikanet er dog anklaget som medskyldig.
Han dømmes separat i en retssag, der endnu ikke er sat dato på.
IT-medarbejderen blev anholdt kort tid efter anholdelsen af Gabriele. En anholdelse der først kom til offentlighedens kendskab ved det forberedende retsmøde den 13. august.

Vatikanet er en selvstændig stat, men også en stat, der på mange måder er lige så lukket og udemokratisk som Nord Korea.
Selv om IT-medarbejderen som Gabriele er italiensk statsborger, havde offentligheden i næsten tre måneder ikke kendskab til nummer to anholdte.


Ingen medskyldige?
Under retsmødet den 2. oktober understregede Gabriele igen, at han har været helt alene om sagen.

Syv navne på personer, Gabriele havde tæt kontakt med i sit kontor, der ligger umiddelbart udenfor Pavens private gemakker, er dog nævnt flere gange i retssagen, og deriblandt er to kardinaler.

Der murres i krogene, at Gabriele er blevet "fodret" med dokumenter, der netop skulle styrke disse personers fløj i de voldsomme magtkampe, der finder sted i den lille stat ved Tiber Floden.

Gabriele selv er praktiserende katolik, og skriftede, da han fik moralske skrupler, sine tyverier.
Han siger, han har fortrudt tyverierne, og han har virket nedtrykt og fraværende under retsmøderne den 29. september og den 2. oktober.

Vatikanets anklager viser ingen trang til at bore i rygterne om hverken medskyldige eller komplotter, og arbejder for hurtigst at afslutte sagen. Kirken vil hellere koncentrere sig om et stormøde om katolsk mission den 7. oktober, og om fejringen af 50-året for et stort kirkemøde senere i oktober.

Vatikanbanken og hvidvask af sorte penge
Blandt de stjålne dokumenter er også papirer, der afslører uregelmæssigheder i Vatikanbanken IORs håndtering af reglerne mod hvidvaskning af sorte penge.

I marts 2012 sætter USA for første gang Vatikanet på listen over de lande, hvor man har mistanke om, at der finder hvidvaskning af sorte penge sted i stor stil.

Hvidvaskings-historien er blevet overskygget af retssagen mod Pavens kammertjener, men flere observatører understreger, at samme dag som kammertjeneren blev arresteret, blev chefen for IOR - Ettore Gotti Tedeschi - fyret.

Det forventes, at der falder dom i sagen allerede fredag den 5. oktober eller de første dage ugen efter.

-syl

Retur til
den katolske kirke >>


Pave Benedikt 16. >>


Gianluigi Nuzzi har tidligere udgivet bogen
"Vaticano Spa"
(Vatikanet A/S)
,
der handler om Vatikanstatens indvolvering i økonomiske skandaler og indblanding i politiske forhold.
op /\


Copyright © 2000 - 2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>