Den katolske kirke

April 2010
Bookmark and Share

Hans Kung i åbent brev til Pave Benedikt:
Du har fejlet

April 2010:
62% af italienerne synes ikke, den katolske kirke håndterer pædofiliskandaler rigtigt >>

Kilde: La Repubblica >>

Hans Kung
er en schweitzisk teolog, der blev professor som kun 32-årig i 1960.

Kung er internationalt kendt først og fremmest for sine teologisk og moralske holdninger, der ofte er i konflikt med den officiele katolske kirkes doktriner.

Kung - født i 1928 - den nuværende pave var de yngste deltagere i "Det andet Vatikankoncil" mellem 1962 og 1965. 


Kung skriver i sit åbne brev til paven den 15. april, at han havde håbet på en dialog med kirke, men at han i dag ikke kender andrre muligheder end at skrive for at få kirken i tale.Kung havde efter pavevalgeut for fem år siden (19. april 2005) et fire timer langt møde med Pave Benedikt, men hans håb om større åbenhed fra kirkens side er blevet til skamme siden da.

5 år med spildte lejligheder
- I forhold til de vigtigste af tidens udfordringer viser hver dag i Benedikt tid sig at være en spildt lejlighed, skriver Kung som forklaringer på sin skuffelse.

Kung opregner en liste, hvor den katolske kirke under Benedikt har forspildt sine muligheder.

På listen er den manglende dialog med de andre kristne kirker, som den katolsk kirke i følge Kung nærmest slet ikke betegner som kirker.

Manglende dialog med jøderne er et andet af Kungs klagepunkter, og Kung beskylder også den nuværende pave for at tolerere erklærede antijødiske biskopper, der burde kaldes til orden.

Også dialogen med muslimerne er stoppet de seneste fem år,
og Pave Benedikt har også forspildt muligheden for at nærme sig de oprindelige befolkninger i for eksempel de tvangskristnede Latinaamerikanske lande.

Manglede forståelse for problemerne med AIDS og den hårdnakkede modstand mod anvendelse af præservativer også som mål til at standse befolkningstilvæksten er i følge Kung andre spildte lejligheder.

At det nu også er tilladt at foretage den som Kung beskriver den i sit åbne brev "middelalderlige messe på lating" er et andet klagepunkt

Ledelseskrise
Netop håndtereringen af de seneste pædofiliskandaler får Kung til at konstatere at den katolske kirke med Benedikt i spidsen gennemlever en ledelseskrise der får troende over hele, også set i lyset af, at det fra 1981 til 2005 netop var Ratzinger, der bestyrede det kontor, der skulle kontrollere kirken.

Kung afslutter sit brev med seks gode råd til kirken, hvoraf rådet om at være mere åbne overfor diskussion har fået førstepladsen.


-syl


Copyright © 2000 - 2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>