Arbejdsmarked

April 2012


De fleste italienere tjener mindre end 150.000 kroner


Artikel fra 2008: "Generation 1000 euro" bor hos "Mamma" >>Italy in figures 2010
indeholder statistiske oplysninger om Italien
Klik for download >>
Marts 2012
Berlusconi tjener 48 mill. €, Monti 1,5 mill.
Italienske lønarbejdere tjente 23.406 € om året i 2009 >>


Marts 2009

28.925.124 italienske skatteydere tjener mindre en 20.000 euro
(ca. 150.000 d.kr.) om året.

10.377.600 tjener mellem 20.000 og 50.000 euro
(ca. 375.000 d.kr) om året.

1.277.169 tjener mellem 50.000 og 120.000 euro (ca. 900.000 d.kr.), men 202.606 tjerner over 120.000 euro.
(Kilde: EPolis 13.3.2009)

Artikel fra maj 2007

Inflationen vokser mere end lønnen

Ikke alene stiger italienernes løn mindre - inflationen spiser faktisk mere end lønstigningerne:
Fra 2000 til februar 2007 steg forbrugerpriserne i Italien med 20 %, mens lønnen kun voksede 17,4%

I perioden 2000-2005 voksede arbejdslønnen i EU-15 området med 18%, men italienerne fik kun 13% mere i lønposen igennemsnit.


Lønnen i Danmark voksede i samme periode med 16% igennemsnit i Danmark.

Men italienerne er endnu længere bagefter:
Kun Spanien, Grækenland og Portugal "underhaler" Italien, når det gælder en timeløn:
En times netto arbejdsløn i Italien koster i gennemsnit 9,50 €, mens den samme time i Danmark og Sverige honoreres med 30,70 og 30,40 €.

Taler man om bruttolønnen - altså før der betales skat og sociale afgifter - ryger en italienske timeløn op på 21,3 €, men stadig langt bagefter Danmark, og igen kun med Spanien, Grækenland og Portugal efter sig.

Årslønnen for en arbejder var i 2004 i Italien 22.053 € - det samme tal var i Danmark 93% højere, nemlig 42.484 €.

Ser man på nettolønnen efter skat, afgifter og sociale indbetalinger og reguleret efter købekraften i de enkelte lande ser det ikke bedre ud.

I perioden 2004-2006 steg det udbetalte beløb til en dansk arbejder uden familie 11,2% til 18.735 €, men den italienske arbejder i samme periode kun fik 4,1% mere udbetalt, og i 2006 havde 16.242 € i pungen.

Forskellen i mænd og kvinders løn er stort set den samme i Italien og i Danmark
- kvinderne får i Italien kun 80% af mændenes løn, i Danmark 79%.

I 2002 tjente en kvinde i Italien 22.250€ mod mændenes 27.490 €.
Samme tal var for Danmark 35.580 € og 44.940 €.

Som i Danmark spiller også uddannelsen ind på lønnen:
Italienere, der kun har folkeskolen som baggrund tjente i 2002 i gennemsnit 21.330 € mod de universitetsuddannedes gennemsnitlige 41.320 €.
Samme tal for Danmark var i 2002 34.110 € og 54.450 €.

(Kilde: Eurispes--Studio salari in Europa, Marzo 2007 )


2005

En italiensk industriarbejder tjente i 2005 i gennemsnit en bruttoløn på 23.100 € (172.000 d.kr.)
(Kilde: Banca d`Italia >> )

Lønnen for en faglært arbejder i 2000

Regnestykker
foretaget af Det Danske Generalkonsulat i Milano omkring år 2000 viste, at en faglært arbejder i Norditalien har ganske få tusinde kroner mere udbetalt end sin danske kollega.

Ufaglært arbejde er generelt betalt dårligere i Italien end i Danmark.

Mere om Skat >>

Mere om Arbejdsmarkedet >>

Copyright © 2001-2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano