Økonomi-Kvinder

2008

Bookmark and Share

Juni 2008: Lang vej til ligestilling
og kun 46,3 % af kvinderne er på arbejdsmarkedet

(Kilde: Rapport fra DonnEuropee Federcasalinghe og Eurispes - juni 2008)

Kun plads til 19% af italienske børn i landets vuggestuer >>

Januar 2010:
Minister vil tvinge italienske unge til at flytte tidligere hjemmefra >>

Oktober 2009:

100.000 underskrifter mod Berlusconis kvindesyn:
Er jomfru Bindi smukkere
end hun er klog? Står hun til Berlusconis disposition og
er Berlusconi højere end
han er høflig? >>


Marts 2009:

Kvinders benstilling
og deres stilling
i erhvervslivet >>


Januar 2008:
Ægte-, eks- og andre mænd
myder flere end mafieerne >>Oktober 2006
Udearbejdende kvinder:
Tilfredse, men diskriminerede >>

 

I 2003 var 13.690.000 mænd og 8.365.000 kvinder i arbejde i Italien

1.447.000 kvinder arbejdede i 2003 på deltid - det svarer til 17,3 % af alle udearbejdende kvinder

806.000 kvinder arbejder
på en midlertidig kontrakt
Kilde: Istat, 2004


Artikel fra juni 2008

I 2006 46,3% af de italienske kvinder i den arbejdsdygtige alder registreret som enten i arbejde eller som arbejdssøgende.
Samme tal var i Danmark i 2006 73,4 %.

I EU ligger tallet på 54,7 %.
Kvindernes lave deltagelse på arbejdsmarkedet i Italien betyder, at kun 58,4 % af italienere i den arbejdsdygtige alder rent faktisk er på arbejdsmarkedet mod 64,4 % i EU.Kun en trejdeddel af
syditalienske kvinder arbejder


I Norøst-Italien arbejder 57 % af kvinderne, 56 % i Nordvest-Italien.
I Syditalien arbejder er kun 31,1% af kvinderne registreret på arbejdsarkedet.

I alt er ti millioner italienske kvinder udenfor arbejdsmarkedet.
I 2006 begrundede 1 ud af 9 kvinder deres afgang fra arbejdsmarkedet med at de enten havde fået et barn eller skulle passe børn. Og dette selv om Italien har et fødselstal pr. kvinde på kun 1,34 barn.

Tilfredse eller frustrerede husmødre?

72,4 % af de italienske kvinder mener ikke, at et liv som husmor "realiserer" en kvinde, men alligevel mener kun 43,2 % af de italienske kvinder at "arbejdet" som husmor formindsker kvindens rolle som samfundsborger.

Anderledes forholder det sig i spørgsmål om frihed og selvstændighed - her finder 70,7 % at rollen som husmor indskrænker både kvindens frihed og selvstændighed.
46,6 % mener, at en husmor har mere tid til sig selv end en udearbejdende kvinde.

Kun et enkelt barn... sent og flest i Syd

69,2% af husmødrene i Italien mellem 18 og 24 år har endnu ingen børn.
For husmødre mellem 25 og 34 år er tallet af barnløse 66,3 %.
Mellem 34 og 44 år har 30,9 % kun et barn.

Af husmødrene i Italien har 40,4 % i Mellem-Italien ingen børn, mens der blandt husmødrene i Syditalien er 22,5 %, der har flere end to børn.

Mande- og kvinderoller i familien

Af alle de interviewede kvinder mener 53 % at mænd og kvinder bør have samme rolle i familien.

En tredjedel derimod mener, der skal være forskel på mandens og kvindens roller, og yderligere 10,6 % mener, der skal være stor forskel på mandens og kvindens rolle i familien.

Igen er det de syditalienske kvinder, der ønsker en skarpere opdeling af rollerne.


-syl

Retur til
Samfund <<


Kvinder på
arbejdsmarkedet >>

Familien >>

Arbejdsmarked >>

Samfund >>

Erhvervsliv-Økonomi >>


Artikler

Skilsmisse i Italien >>


Døde kvinder bliver
til moderne helgener >>


Folkesjælen >>

Heksedagen er også
en kvindedag... >>


Folkeafstemning om kunstig befrugtning - juni 2005 >>

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano