3. juli 2014
Bookmark and Share
KOMMENTAR
KALD DEM NU DET, DE ER:
ILLEGALE INDVANDRERE

FAKTA
Antallet af "landgange", som det beskrives på italiensk, er her den 3. juli 2014 over 61.000, og intet tyder på, at "sæsonen" er slut...

Operation "Mare Nostrum", der går ud på at afpatruljere italiensk farvand mellem Italien og Nordafrika, samt at redde nødsstedte blev i værksat den 19. oktober i fjor, holder 1.500 personer fuldtidsbeskæftigede, og har hidtil kostet Italien 76,2 millioner euro, 9,5 mill. € om måneden...

Den italienske prefækt Mario Morcone var den 1. juli i Bruxelles for at bede om nogle af de 300 millioner euro fra FAMI-puljen, som EU har afsat for at hjælpe med modtagelsen af indvandrere i perioden 2014 til 2020.
Morcone var også i Bruxelles for endnu engang at bede EU for alvor om at sætte det europæiske politisamarbejde FRONTEX ind i en sag, der ikke kan kaldes for andet end en nødsituation...


(Kilde og foto:
Corriere della Sera
& Den Italienske kystvagt
)

231.314 ER GÅET I LAND PÅ ITALIENS KYSTER SIDEN 2008 - OVER 60.000 i 2014

Når jeg i danske medier hører om de over 60.000 personer, der indtil den 1. juli i år er gået i land på de italienske kyster, irriterer det mig grænseløst, at de nærmest over én kam beskrives som flygtninge.

Det er de ikke!


Fra januar tilslutningen til marts 2014 bad 10.435 om asyl i Italien.
(1484 fra Mali, 1480 fra Gambia, 1420 fra Pakistan, 1100 fra Nigeria, 920 ,fra Senegal, 190 fra Eritrea og 170 fra Syrien).

Tal fra slutningen af maj fra det italienske Indenrigsministerium viser, at de reserende 12.810 andre "landgængere" fra Eritrea IKKE har bedst om flygtningestatus, og de resterende 6.450 syrere har heller IKKE bedt om flygtningestatus.

Kun 4% af de ankomne syrere har bedt om asyl og flygtningestatus.
Og det sker til trods for rapporter om, hvordan bådfolket i lejrene specielt i Libyen ligefrem modtager undervisning i at præsentere sig som flygtninge og ikke indvandrere.

At der er tale om tragiske menneskeskæbner i hænderne på skrupelløse bagmænd er hævet over enhver tvivl.

Der lå 45 døde i en båd, der blev slæbt i land i går på Sicilien....

Man har kendskab til 10.250 mennesker, der siden 2008 er omkommet i forsøget på at kommer over Middelhavet til europæiske kyster.

Og så er der alle de navnløse, hvis gravplads er bunden af Middelhavet...Det ér en katastrofe.

Men den kán ikke stoppes af europæisk pladderhumanisme og manipulerende journalistik!

Og det èr manipulerende at fortsætte med at tale om flygtninge, medmindre man som journalist bevidst ønsker:

1: at skabe mere medlidenhed og europæisk skyld med skyld på...

2: at bilde folk ind, at vi i Europa via FNs flygtningekonvention er forpligtet til at tage os af alle disse mennesker....

3: er tilhænger af ukontrolleret indvandring i EU-området...

og 4: ...er skideligeglad med, at man som journalist altid i det mindste bør lede efter objektiviteten...

Der er for det store flertals vedkommende tale om fattigdomsflygtninge, hvis man absolut vil bruge dette værdiladede ord.

Så lad os i det mindste kalde dem det!

Der er ofte tale om mennesker, der har fået at vide, at de skal smide alt ID væk og nægte at fortælle, hvor de kommer fra, for derefter at "forlade/stikke af fra" de italienske indvandrercentre og hurtigt søge op nord for Alperne, hvor de har fået fortalt, at både mælken og honningen flyder lettere og i større mængder.

De italienske centre kan overhovedet ikke klare presset mere.

De har simpelthen opgivet at leve op til forpligtigelser, også Italien bør følge, når det handler om ikke-inviterede indvandrere:
Man tager ikke længere fingeraftryk på alle, for så ryger de illegale indvandrere nemlig ikke længere retur til Italien som første indvandrerland, NÅR de møder myndighederne i Holland, Norge eller Danmark...

Og der er desværre ikke tale om netop den gruppe veluddannede indvandrere, man i hvert fald fra politikkernes side ønsker til Danmark.

Der er tværtimod tale om mennesker, allerflest yngre mænd, der ofte er uden nogen form for uddannelse, samt en stadig stigende strøm af uledsagede børn.

Om man kan lide det eller ej, så er der for det store flertals vedkommende tale om mennesker, der stort set ikke har andre muligheder i vores velhavende fællesskab end at ende på bunden af vores sociale rangstige, på den forkerte side af loven eller som fastliggere i parken i mit kvarter, hvor stanken af menneskelig afføring nu i julivarmen forlængst har overskredet det udholdelige.

Dét holder ikke!

Og det holder altså heller ikke at stikke hovedet i busken og fortsætte med at tale om flygtninge!

En spade er en spade, og en illegal indvandrer kan altså højst være en fattigdomsflygtning - og bør som sådan behandles på lige fod med alle os andre, der af fattigdom, job, nysgerrighed, tilfældighed eller kærlighed har valgt at "vandre".

Disse indvandrere bør naturligvis som os andre indrette sig efter de regler og love, der findes i det land, man vandrer til.

Det betyder helt konkret og helt legalt retur til afsenderlandet, når man som det store flertal af "landgængerne" fra Middelhavet hverken er inviteret, ikke vil legitimere sig eller helt banalt ikke har noget at byde på...

Det er hårdt og brutalt, ja!

Sådan er livet ind imellem, også for ind- og udvandrere - blandt alt det gode, udfordrende og bevidsthedsudvidende livet også er.


-syl

Retur til
Immigration/
Indvandrere <<


Copyright © 2000 - 2014. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>