April 2012
Bookmark and Share
Fakta om immigration og indvandrere i Italien

Italiens Statistik ISTAT oplyser, at der 1.1.2011 boede 4.570.317 udlændinge i landet.
Det svarer til 7,5% af befolkningen.

Italien var indtil 1973 ikke et indvandrer-land, men derimod et udvandrerland.

Mellem 1876 og 1976 skønnes det, at over 24 millioner italienerne udvandrede - i rekordåret 1913 udvandrede over 870.000 italienere.

Italien havde for første gang et immigrations-overskud i 19973, hvor der indvandrede 101 personer for hver 100 italiener, der udvandrede.

De største indvandrer-grupper i 2010

Rumænien 887.763
Albanien 466.684
Marokko 431.529
Kina 188.352
Ukraine 174.129
Filipinerne 123.584
Indien 105.863
Polen 105.608
Moldavien 105.600
Tunisien 103.678
Makedonien 92.847
Peru 87.747
Ecuador 85.940
Egypten 82.064
Sri Lanka 75.343
Serbien-Montenegro-Kosovo 74.111
Bangladesh 73.965
Senegal 72.618
Pakistan 68.859
Nigeria 48.674

Indvandrere fra ovenstående lande udgør over 80% af alle de registrerede udlændinge i Italien den 1. januar 2010.

Religiøse tilhørsforhold
I følge Caritas og Migrantes Fonden var de kristne indvandrere den største religiøse gruppe balndt indvandrer i 2007.
Af de 3.983.610 registrerede indvandrere den 31.12.2007 tilhørte 2.096.262 kristne trosretninger, mens muslimerne udgjorde 1.253.704 personer


60% bor i Norditalien
34,9% af indvandrerne bor i Nord-Vest-Italien, 26,3 i Nord-Øst-Italien.
25,3% bor i Mellem-Italien, men kun 13% af indvandrerne i Italien bor i Syditalien og på Sardinien og Sicilien.

Uddannelse
ISTAT og Den Italienske Nationalbank oplyser, at indvandrerne i Italien i 2009 havde næsten samme uddannelsesniveau som den italienske befolkning.
39,4 af italienerne havde da en studenter-eksemen mod 38,9% hos indvandrerne. 12,5% af italienerne havde i 2009 en universitets-uddannelsen mod 10,2% af indvandrerne.
Artikel fra maj 2011
Den første officielle optælling af indvandrere i Italien finder sted i 1981.

Dengang opholdt 321.000 udlændinge sig i Italien - men kun 1/3 af disse tilkendegav, at de permanent havde slåtet sig ned i Italien, men 2/3 kun var midlertidigt i Italien.


Det skal dog tilføjes at udlændinger, der indtil begyndelsen af 1980´erne giftede sig med en italiener automatisk fik tildelt italiensk statsborgerskab og derfor ikke talte med i optællingen over indvandrere.I 1982 begynder det italienske parlament arbejdet med den første egentlige lov om indvandring, der bliver vedtaget i 1986 og primært handlede om at ligestille indvandrerne fra ikke-EU-lande med de italienske arbejdere på arbejdsmarkedet.

I 1990 vedtages den såkaldte Martelli-lov, der har som formål at regulere indvandringen i Italien, og samtidig også var et tilbud til illegale indvandrere om at opnå en regulær opholds- og arbejdstilladelse, hvis de kunne skaffe en sådan fra deres arbejdsgiver.
På 6 måneder bliver omkring 200.000 indvandrere primært fra Nordafrika med dette "amnesti" "regulariserede".

I 1991 var tallet af indvandrere i Italien fordoblet i forhold til 1981 til 625.000.

I 1993 dør der flere italienere end der fødes (Det lave italiensk fødselstal >>), og kun antallet af indvandrere er årsag til en lille befolkningstilvækst.

I 1996 er der i følge den humanitære katolske hjælpeorganisation Caritas 924.000 indvandrere i Italien

I 1998 vedtages Turco-Napolitano-loven, der igen har som formål at regulere tilstrømningen af indvandrere, forhindre illegal indvandring samt oprettelse af "Midlertidige Opholdlejre", hvor indvandrernes oprindelse og identitet fastslås med henblik på at skille illegale økonomiske indvandrere, der skal hjemsendes, fra politiske flygtninge og andre, der måtte have ret til en opholdstilladelse.
De midlertidige opsamlings-lejre - CPT-lejrene >> - har siden da ofte været under skarp kritik for at tilbyde umenneskelige forhold, for at være overfyldte og for ikke at fungere optimalt.

I 2001 viser en folketælling, at der bor 1.334.889 indvandrere i Italien - de største nationale grupper er marokkanere (180.103) og albanere (173.064).

I 2002 vedtages Bossi-Fini-loven, som blandt andet giver politiet ret til at foretage lyn-hjemsendelser af illegale indvandrere.

I 2005 var antallet af indvandrere 1.990.159 - haraf 316.000 marokkanere og 294.000 albanere.

I følge ISTAT´s seneste optællinger opholdt der sig den 1. januar 2011 4.563.000 udlændinge i Italien - svarende til 7,5% af den samlede befolkning. 64.000 udlændinge opnåede i 2010 italiensk statsborgerskab og tæller dermed ikke længere med i tallet for indvandrere.

ISTAT´s optællinger bruger det italienske folkeregister til sine optællinger, og tæller dermed ikke illegale indvandrere med i deres statistikker.

I 2008 skønnede ISMU-Fonden, at der opholdt sig mindst 650.000 illegale indvandrere i Italien.

Som befolkningsgruppe er indvandrerne i Italien unge - i 2009 var 22% af indvandrerne mindreårige, mens antallet af 2. generationsindvandrere født i Italien var på 573.000.
I 2010 var 14% havde 14% af de nyfødte indvandrer-forældre.

-syl

Retur til
Immigration <<

Retur til
Fakta om Italien <<


Links
Kilder
Wikipedia >>
ISTAT >>
Caritas >>
Migrantes >>


Copyright © 2000 - 2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>