Samfund

Maj 2011


2.938.922 indvandrere havde den 1. januar 2007 adresse i Italien.
Det er 10,1% flere end den 1.1.2006.

Italienerne selv har negative tal for den italienske del af befolkningen:

Der blev faktisk 6.912 færre italienerne i 2006, men indvandringen og indvandrernes børn fik det samlede befolkningstal til at stige fra 58.751.711 til 59.131.287 i 2006.

Den positive side af immigrationen:


226.834 udlændinge startede virksomhed i Italien i 2005 >>
Artikel fra november 2007
Lige nu er indvandrerne fra det nye EU-land Rumænien nok den mest upopulære og frygtede befolkningsgruppe i Italien.

Det italienske Indenrigsministerium offentliggjorde i slutningen af juni en 450 sider lang rapport om kriminaliteten i Italien.

Rumænerne satte sig på førstepladsen over indvandrernes kriminalitet ved syv ud af 15 forbrydelser, selv om de rumænske indvandrere kun udgorde 12% af samtlige indvandrere i perioden.

I perioden 2004-2006 var rumænske indvandrere ansvarlige for 15,4% af mord begået af indvandrere, 16,2% af seksuel vold, 29,8% af biltyverier, 19,8% af tyverier i private hjem og 26,9% af butikstyverier.Den italienske statistik oplyser, at der den 1. januar 2007 var registreret 342.000 rumænere i Italien.

Men det skønnes, at der i dag, hvor rumænerne som EU-borgere frit kan rejse ind i Italien, opholder sig mellem 800.00 og 1 million rumænere i Italien.
(Kilde: Espresso >>)

42% af italienerne udtrykte i en undersøgelse fra juni 2007 decideret frygt for indvandrerne.

Situationen har de seneste måneder udviklet sig så dramatisk, at de to landes indenrigsministre mødtes i Rom den 24. oktober 2007 for at aftale en fælles indsats:
Aftalen indebærer et udvidet samarbejde mellem det italienske og det rumænske politi, og hurtigere udvisning af kriminelle rumænske statsborgere fra Italien.

Fra den 1. januar 2006 til juni 2007 blev 76 rumænere anholdt for mord, 475 anmeldt for voldtægt, 1446 for svindel, 691 blev anmeldt for at have tvunget kvinder ud i prostition eller for at have udbredt pædofil pornografi.
20.000 rumænere blev anmeldt for simpel tyveri og 5.860 for røveri.

Rapporten fra Indenrigministeriet viste også, at der mellem 1998 og 2006 blev udvist 60.000 rumænere, 50.000 albanere og 24.000 marokkanere af Italien.

-syl

Copyright © 2000-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano