Uddannelse

Maj 2011
Bookmark and Share

Ungdoms-uddannelserne i Italien


Liceo = Gymnasium

Normalt varer den italienske gymnasie-uddannelse 5 år og afsluttes med "Esame di Maturitá" - "modenhedseksamen"
- der svarer til den danske studentereksamen.

De fem år er delt op i to perioder:
en to-årig først og en tre-årig til sidst - og for at komme fra den ene til den anden aflægges der eksamen.


100 er toppen

De italienske unge forlader som i Danmark gymnasie-uddannelsen med et tal.

Man kan for sin studie-indsats, kombineret med opførsel både i og udenfor skolen, samt ved at have bestået alle prøver og eksaminer maksimalt opnå 100 point.

Man består dog sin "maturitá" med 60 point.

Artikel fra 2007
- vær opmærksom på, at det italienske skolevæsen i disse år er udsat for gentagne ændringer.

I Italien har man - indtil videre - 8 års folkeskole, fem år i elementærskolen og tre år i mellemskolen.

(Børnehaver kaldes faktisk også for skolen - Scoula Materna - det betyder faktisk "moderskolen"!)

Man skal altså som 13-14-årig mere eller mindre fast beslutte, hvad man vil uddannes indenfor.

De unge kan vælge mellem "istituti tecnici" - teknisk skoler - "istituti professionali" - faglige institutter - og "liceo" - gymnasium.

Falder valget på det, der svarer til vores gymnasium, skal der som i Danmark vælges linje:Linjerne er i dag (2007, red.) følgende:

Classico - den klassiske linje regnes for den mest teoretiske - her studeres stadig latin og græsk.

Scientifico - den videnskabelige line med fag som matematik, fysik og kemi

Linguistico - sproglinjen - hvor der udover engelsk skal studeres to andre sprog på højt niveau.

Artistico - kunstlinjen, der lægger vægt på kunsthistorie, musik og teater.

Musicale - musiklinjen, hvor man selv skal kunne spille flere instrumenter - og får et dybt kendskab til klassisk musik. En sideline til musiklinjen er speciel for unger, der har interesse for dans.

Scienze Umane - humanistlinjen, der prioriterer sociale fag og samfundsforhold højt.

Fælles for alle linjer er fagene engelsk historie og filosofi.

Der kan blandes - f.eks. findes der klassisk linjer med ekstra vægt på sprog og så fremdeles. Matematisk gymnasium med vægt på økonomi o.s.v.

Der findes også gymnasier, der har tilladelse til at oprette eksperimenterende linjer.

Med andre ord er den italienske gymnasie-uddannelse et meget broget billede, og det er ofte en meget vanskelig beslutning for italienske forældre - og i mindre grad for de unge, der klager over ikke at blive spurgt - at finde det rigtige gymnasium til poderne.

- Vi tog det nærmeste, fortæller mange forældre.

-syl

Retur til
Skole <<


Halv million til eksamen
497.253

studenter begyndte den 20. juni eksamensperioden med skrifteligt italiensk.

208.196 kommer fra gymnasierne - liceo.

193.365 fra de teksniske skoler - istituto tecnico

85.225 fra de professionelle skoler - istituto preofessionale

10.467 kommer fra andre gymnasiale uddannelser - som f.eks. konservatorier og kunstskoler.

146 elever har været så dygtige, at de har gået lov til at gå til den endelige eksamen efter kun fire år mod gymnasieuddannelsernes ellers fem år lange forløb.

Kun 9.000 af de kommende studenter har udenlandsk baggrund - de kommer fra 150 lande.
Copyright © 2007-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano