23. februar 2012

Forureningstruslen:
Tømningen af brændstoftankene på Concordia blev endnu engang udsat på grund af søgang tirsdag den 22.2.

Indtil videre er 67% af brændstoffet ombord blev suget ud og ført bort fra Giglio. Man mangler nu primært tankene bagerst i skibet, og arbejdet forventes afsluttet i løbet af fire til fem uger afhængig af vejrforholdene.

Der bliver den 24. februar udarbejdet en miljøplan for hele det Toscanske Øhav, hvor et skib nord Giglio før jul mistede hundrede tønder med giftig affald.
Miljøorganisationer i Italien understreger, at det kæmpestore skib udover brændstof også indeholder en lang række andre farlige væsker og materialer, som man hurtigt bør fjerne fra skibet for at undgå miljøpoblemer..

Hilsner som firmapolitik
Siden forliset er det kommet frem, at såkaldte "hilsner" med projektørlys og hylende sirener tæt ved kyster og øer faktisk er en del af rederiet Costas firmapolitik, og anses for at skabe god PR for virksomheden.

To advokater, der repræsenterer passagerne, har undersøgt "hilsnerne", og har afleveret dokumentation til retten i Grosset for at Concordia mindst ti gange har "hilst" på øen Giglio. Ikke bare Schettino, men også andre tre Costa-kaptajner har i følge dokumentatione forladt den normale sejlplan for at "hilse".

Den 14. august 2011 sejlede Concordia så tæt som 150 meter fra kysten med samme fart som på forlisnatten den 13.1.2012 - 17 sømil i timen.

Advokaterne beder i deres brev retten om at sætte rederiet ledelse på anklagebænken.


Drengerøvs-konkurrence
Noget tyder også på, at der blandt krydstogsskibenes kaptajner har været en slags drengerøvs-konkurrence om, hvem der kunne komme tættest på kysterne.

Onsdag den 22. februar lykkedes det endelig redningsdykkerne at komme ind mellem dæk 3 og 4 hvor de fandt 8 omkomne, der iblandt den 5-årige pige Dyana.

De omkomne blev fundet kun 20 meter fra udgangen, der kunne have reddet deres liv. Dermed er tallet af omkomne oppe på 25, mens der stadig savnes syv personer.Vidneforklaringer om, hvor nøjagtigt på skibet de omkomne sidst var set, har været medvirkende til at redningsmanskabet fandt ligene af Dyana og de andre 7. Kun Dyana og to andre kunne umiddelbart identificeres.

Yderligere 7 officerer og
rederifolk under efterforskning


4 skibsofficerer og 3 ledere af rederiet Costas kriseberedskab er nu under efterforskning sammen med kaptajn Francesco Schettino og vicekaptajn Ciro Ambrosio.

Anklagerne er, at skibsofficererne med deres handlinger under forliset - eller mangel på samme - har gjort sig medskyldige i mandrab og skibsforlis, manglende information til havnekontoret i Livorno, og også medskyldige i den fejlagtige manøvre, der forårsagede forliset.

For rederiets folk er mistanken, at de bestyrede forliset så dårligt, at det er kriminelt.
Lederne af kriseberedskabet mistænkes for at have forsinket selve alarmen om skibets problemer, og ikke mindst med deres handlinger både at have forsinket og besværliggjort evakuering og redningsarbejdet.

Derudover har retten i Grosseto udvidet anklagerne mod kaptajn Schettino, der nu også åbent anklages for at have forsøgt at skjule ulykken årsag og dens omfang i sine samtaler med havnemyndighederne på forlisnatten, og dermed yderligere have forsinket redningsarbejdet.
Schettino er i forvejen anklaget for mandrab, for skibbrud og for at have forladt skibet, mens der endnu var folk ombord, der skulle evakueres.

Rederiet, der har nægtet at betale Schettinos advokatudgifter, giver dog sin fulde støtte til de syv, der nu også er under efterforskning.

Officer løj på kaptajnens ordre

Retten er meget detaljeret i motiveringen af den igangværende efterforskning.
For eksempel anklages skibsofficer Andrea Bongiovanni for i sine samtaler med kystvagten for direkte at have løjet, fordi han fastholdt, at skibets problem var forårsaget af et elektrisk blackout.
Bongiovanni skulle have løjet efter ordre fra kaptajnen, men det fritager ham i følge andklagemyndighederne ikke for et medansvar i forsinkelsen af redningsarbejdet.

Officererne Silvia Coronica og Salvatore Ursino er under efterforskning, fordi de i kollisionsøjeblikket var ved kaptajnens side på kommandobroen, og derfor anses for medansvarlige for den manøvre, der førte til sammenstødet med klippeskæret tæt ved Giglios kyst.

Sorte bokse åbnes 3. marts

Man ved allerede nu fra videnafhøringer og båndoptagelser, at der blev handlet meget lidt og talt rigtigt meget både i mobiltelefoner med rederiets folk og pensionerede kaptajner, og med kystvagter og havnemyndigheder i radioerne på kommandobroen under forliset.

Hvad der helt præcist sket på Concordias kommandobro om aftenen fredag den 13. januar bliver derimod afsløret, når skibets sorte bokse bliver åbnet ved søforhøret, der er planlagt til den 3. marts. Man har lejet et teater i byen Grosseto - Teatro Moderno - til søforhøret for at få plads til alle de involverede.

Bugsering ville have sparet rederiet for millioner

Boksene vil afsløre, om rederiets krisestab som nogle mistænker, direkte har bedt kaptajnen om ikke at give signalet om evakuering for at undgå den faste erstatning på 10.000 euro per passager som en evakuering automatisk udløser.

Man ved også, at Schettino inden evakueringen bad om assistance fra både helikoptere og fra slæbebåde, der i givet faldt skulle lede skibet i en sikker havn.

Kaptajnens advokat Bruno Leporatti fastholder stadig, at søkortene ombord på Concordia ikke viste klippeskæret.

-syl

Turistguide til
Isola Del Giglio >>
op /\

Havnen i Giglio - det ser idyllisk ud - men det myldrede med redningsfolk, oprydningsfolk,
politi og journalister af enhver slags - ja, selv skovvæsenet var kommet til øen...
Copyright © 2000 - 2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>