Religion

Februar 2013

Bookmark and Share
2009 Paven og kondomerne 1:
8 ud af 10 italienere er ikke enige med Benedikt, men over 50% har alligevel tillid til ham
11.2.2013: Paven meddeler at han går af den 28. februar >>


Paven i Afrika
Pave Benedikt 16.´s niende udlandsrejse gik til Camerun og Angola i Afrika fra den 17. til den 24. marts 2009.
I flyet tog Paven for første gang ordet "præservativ" i sin mund - for at fastholde kirkens tese om af, at afholdenhed er den eneste måde at bekæmpe hiv-smitten på.

Udtalelsen kom i Europa til at overskygge den ellers overvældende modtagelse af Paven i Afrika.

Mens millioner af afrikanere ventede i timer i solen for at deltage i Pavens møder og messer, skændtes bla. Frankrig og Vatikanet voldsomt over kirkens stædige nej til præservativer.

Artikel fra juni 2009
52,3 % af italienerne er meget uenige med Paven Benedikt den 16. i at kondomer ikke skal bruges i kampen mod AIDS.
Kun knap 20% af italienerne er delvist enige eller helt enige med kirkens holdning til præservativer.Alligevel har befolkningens tillid til Paven opholdt sig stabilt mellem 53-55 % i perioden fra februar 2007 til marts 2009.

Også på andre områder end prævention er et flertal af befolkningen uenige med den officielle katolske holdning.

Med jævne mellemrum diskuteres den frie abort i Italien >>.
Kirken er naturligvis imod enhver form for abort, mens det kun er 40% af befolkningen der mener at abortloven skal strammes.

Italienerne diskuterer også, om samlevende par skal have samme rettigheder som gifte.

Det mener 71% af de italienerne, der ikke definerer sig selv som troende.

Kun 54% af de troende italienere vil give samlendevende samme rettigheder - og i alt betyder det af 58% af alle italienere mener samlevende skal ligestilles med gifte.

Den største uenighed med kirken er dog, når talen falder på kunstig befrugtning >>, som i dag er stærkt begrænset i Italien.

I alt 80% af italienerne er for at tillade kunstig befrugtning i større grad, og der er også et stort flertal for blandt de italienere, der betegner sig selv som meget troende, nemlig 72%.

-syl

Retur til
Kirken <<


Artikler
November 2010:
Paven og kondomerne 2:
Paven åbner op for brug af kondomer i særtilfælde >>

Benedikt 16. >>


Kilde: DEMOS 2009


Copyright © 2001-2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano