Pave Benedikt 16.

Februar 2013

Bookmark and Share

Citater af Benedikt den 16.

11.2.2013: Paven meddeler at han går af den 28. februar >>


Pave Benedikt den 16.


Arvefjenden - teologen Hans Kung - betegnede valget af Ratzinger som pave som en "enorm skuffelse", men han håber, jobbet forandrer Ratzinger.

- Lad os se. Erfaringen viser, at Sant Peters job i den katolske kirke er så stor en udfordring, at den kan ændre en hvilken som helst person.

- Den, der træder ind i konklavet som progressiv, kan komme ud som konservativ, som det var tilfældet med Pave Paolo den 6.

Og den, som træder ind som konservativ kan komme ud som progressist, som det skete med Johannes den 23., skrev Kung efter valget af Ratzinger.

Artikel fra 21. april 2005

"Gudstjenesten (liturgien) er ikke et show.
Det er en total misforståelse at indtroducere pantomimer som dans, der ofte ender i klapsalver."

(Bogen: Introduktion til liturgiens ånd - 2001)

"Gudstjenesten lever ikke af hyggelige overraskelser, af tiltalende nyheder, men af højtidelige gentagelser"

"De glemmer den gregorianske sang, komponisterne Palestrina og Bach. Man speiller endda rock og pop i kirken: udtryk for de laveste lidenskaber, som ved sine store samlinger har antaget karakter af kontrakultur, i modsætning til den kristne kult."

"At sige "vi har sandheden" virker for moderne mennesker som noget udemokratisk."

"Der er behov for at skabe en korrekt anerkendelse af kvindernes arbejde i familien.....
....for de kvinder, der vælger andet arbejde, skal det ske under betingelser der ikke skander dette familieliv."

"For det moderne mennesker virker grænser for forskning som et bandeord. Men der er en indre grænse, og det er menneskets værdighed. Hvor fører den logik hen, som består i at betragte et foster som en ting.""At anerkende homoseksuelle par eller ligestille dem med ægteskabet betyder ikke blot, at man anerkender en afsporet opførsel, og gør den til en model for dagens samfund, men også, at man formørker fundamentale værdier."

"Der eksisterede ikke tilstrækkelige grunde til at lave en krig mod Irak...."

"En kardinal skal tale om seksualitet. Han skal tale om alt det, der er menneskeligt. Seksualiteten kan ikke likvideres som en etiket for synd. Gud skabte menneskene, manden og kvinden, inden han skabte synden."

-syl

Retur til
Kirken <<


Retur til
Paven <<


Link
Fan-side for
"Ratzinger_pave!" >>


Ratzingers kvindesyn
Den 31.7.2004 udsendte Vatikanet et brev til alle biskopper redigeret af Joseph Ratzinger.
Brevet handlede om "samarbejdet mellem mænd og kvinder".

Man sidder - i hvert tilfælde som kvinde - tilbage med åben mund, når man læser en sætning som denne om kvindes rolle:
"som vidne om de værdier, der får menneskene (mændene??? red.) til at forstå, at menneskeheden ikke kan være nok i sig selv, og ikke skal drømme om magt og voldens dramaer......".

Ratzingers brev høstede
uventet ros fra gamle kvindesagsforkæmpere
-
for hans kendskab til de seneste årtiers feminisme - men samtidig også kritik af overhovedet ikke at nævne, hvori ligeværdigheden med mændene egnetlig består.

I avisen "La Repubblica" sprugte den mandlige kommentator Francesco Merlo sig selv om, hvorfor i alverden en ungkarl, der har tilbragt sit liv udelukkende i selskab med mænd i Vatikanet, overhovedet mener sig i stand til at udtale sig om kvinder og deres vilkår.

Naturligvis nævnes ordene "kvindelige præster", "samliv før ægteskab", "prævention" og "homoskesualitet" (for den katolske kirke eksisterer lesbiske for eksempel slet ikke....) ikke i Ratzingers brev til biskopperne.
Dér stopper enhver snak om ligeværdighed - og modernisering af kirken.

De smukt formulerede sætninger om kvinders særlige evne til at "tage sig af andre" beskyldes også af den katolske feminist Lidia Menapace for blot at være en opfordring til kvinderne om at komme væk fra arbejdsmarkedet, og hjem til børnene, kødgryderne. Og til det frivillige - gratis naturligvis, lønnen kommer efter døden - arbejde i sognekirkerne.

Den tidligere EU-Miljøkommisær Emma Bonino sagde i august 2004 rent ud, at "brevet lige så godt kunne være skrevet af imam´en fra moskéen i Al Azar."


Copyright © 2005-2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano