Paven - Benedikt 16.

31. januar 2009
Bookmark and Share

Pave Bendikt 16. i modvind igen:
Tilgiver broderskab, der benægter Holocaust

11.2.2013: Paven meddeler at han går af den 28. februar >>

Den 19. april 2005 blev
Joseph Ratzinger (1.4.1927)
valgt som pave nummer 265 i
den katolske kirke.


Hvem var Lefevre?

Marcel Lefebre grundlagde "Fraternitas Sacerdotalis Sancti Pii X" - Pave Pio den 10.´s broderskab - i 1970.

Lefebvre kaldte resultatet af det Andet Vatikan Koncil for "neo-modernistiske og neo-protestantiske holdninger".

Lefebvre blev lyst i band - scomunicato - af den katolske kirke i 1988, fordi han uden pavens tilladelse havde ordineret fire nye biskopper.

Lefevre svarede igen med at "scomunikere" Paven!

Fronterne trukket op

Biskop Williamson er en anden fremtrædende "lefevrianer" i dag.
Også for ham er det tvivlsomt, om jøde-udryddelserne i Anden Verdenskrig har fundet sted.

Williamson har dog nu trukket sine udtalelser tilbage, og undskyldt sig overfor paven for sine "uigennemtænkte ord om holocaust" i svensk tv i november i fjor, og at han er ked af den ballede, han har været årsag til.

Den italienske "lefevrianer" - præsten Pierpaolo Petrucci fra Rimini har i disse dage udtalt, at hans og hans støtter i selskabet også er dybt skandaliserede over, at paven under sin rejse til Tyrkiet bad inden i Den Blå Moské i Istanbul.

Petrucci slår også fast, at for ham eksisterer "Det Andet Vatikan Koncil" slet ikke.

Paven tilsyneladende ikke stillet nogen betingelser for at tilgive og ophæve bandlysningen af "lefevrianernere".


Artikel fra 31. januar 2009
- Det eneste sikre ved gaskamrene er at de blev anvendt til disinfektion.

Denne udtalelse kommer fra præsten Floriano Abrahamowicz i Treviso nord for Venedig.

Abrohamowicz tilhører det broderskab, der blev grundlagt af den nu afdøde (død 1991) ærkebiskop Marcel Lefebvre 1970.

Da Lefebvre i 1988 egenhændigt udnævnte fire kardinaler blev de fire kardinaler og Lefebre bandlyst - ekskommunikeret - af Pave Johannes Paul II.
Kun Paven må udnævne kardinaler.Messe på latin - og ingen dialog med "de andre"

Lefebvre-broderskabet var blandt meget andet uenig med pave Johannes Paul II (GP2) omkring gudstjenestens liturgi.

Broderskabet mente - og mener - stadig den eneste rigtige messe foregår på latin med en præst, der vender ryggen til de troende.

Denne type antikke messe skulle præster indtil Pave Ratzinger blev valgt, have deres biskops tilladelse til at gennemføre.

Ratzinger gav dog i 2007 en generel tilladelse til at afholde latinske messer >>.

Tilladelse var måske første skridt på vejen til at ophæve bandlysningen af de ultra-konservative "lefevrianere", der så kom den 25. januar i år.
Og pave Benedikt 16. selv er i øvrigt en stor tilhænger af den latinske messe.

"Lefevrianerne" anerkender dog stadig ikke de reformer af kirken og liturgien som blev besluttet af det såkaldte "Andet Vatikan Koncil", der fandt sted i 1960´erne.

Det omstridte "Andet Vatikan Koncil" (1962-1965) udstak en kurs for den katolske kirke, der fik mange til at håbe på at en form for modernisering og opblødning var på vej i f.eks. spørgsmål om prævention og ægteskab for præster.
Et kurs, der dog ikke på ret mange områder er blevet fulgt i de 44 år, der snart er gået siden da.

Johannes Paul II (pave fra 1978 til 2005), der trods sin "moderne" fremtræden absolut ikke var nogen progressist, gjorde dog i sin lange pavetid flere forsøg på for eksempel at fremme dialogen både med f.eks. protestanter, russiske ortodokse og andre religioner.

Dialog med andre trosretninger - både de kristne og de ikke-kristne - står ikke højt på "lefevrianernes" prioriteringsliste.
Og måske ligner de ultra-konservative katolikker også dér den tyske pave.

Denne dialog med "de andre" er ikke blevet sønderligt fremmet hidtil i Benedetto 16.´s regeringstid.

Ophævelsen af bandlysningen af "lefevrianerne" har indtil videre fået det jødiske samfund i Italien til at aflyse et planlagt møde i Vatikanet i marts.

"Lefevrianerne" har et anstrengt forhold til jøderne, der i deres doktrin betegnes som "gude-mordere".

Pave Benedikt forsøgte onsdag den 29. januar under sin ugentlige audiens at gyde olie på vandende ved at understrege hvor tæt den katolske kirke føler sig knyttet til "de jødiske brødre".

Ratzinger er bestemt ikke konfliksky

Efter nu tre et halv år med Pave Benedetto må det konstateres, at han lever op til tilnavnet "kirkens vagthund".
Konfliksky kan han bestemt ikke siges at være.

Dét han værner om er, at den katolske kirke bestemt ikke skal fornyes.


Her er nogle eksempler på episoder, hvor pavens holdninger og opførsel har medført stor debat i Italien og i udlandet:

Ratzingers brug af hermelinskraver har fået miljøforkæmperne op på barrikaderne: Pavens tøjstil igen i fokus: Drop hermelinkraven >>

Pavens udtalelser om den muslimske tro under en rejse i Tyskland i september 2006 skabte også voldsom debat.
Han valgte i en akademisk diskussion at bruge et over 600 gammelt citat af den byzantinske kejser Manuel II Paleologus:

"Vis mig, hvad nyt Muhammed har bragt, og De vil kun finde onde og umenneskelige ting, såsom hans påbud om at sprede den tro, som han prædikede, ved sværdet.."

I januar 2008 blev Pavens besøg på Sapienza Universitetet i Rom også aflyst efter protester både fra undervisere og studerende >>

I december 2008 nægtede Vatikanet repræsentanter at underskrive en erklæring der opfordrede alle medlemsland til at gøre homoseksualitet straffrit, og i hele 2008 har den katolske kirkes repræsentanter meget aktivt fastholdt kirkens nej til aktiv dødshjælp og registreret partnerskab.

-syl

Retur til
Pave Benedetto <<


Hvad mener Paven:
Citater af Benedetto >>

Messe med ryggen til >>


December 2005:
Pave med lav profil
og skarpe meninger >>


Kommentar:

Pave Johannes Paul II
var ikke en fornyer >>


At den tyske pave tilhørte den yderste reaktionære fløj i den katolske kirke var intet fornuftigt menneske i tvivl om, da han i 2005 fik den hvide røg til at stige op i Vatikanet.

I forhold til Ratzinger virker Pave Johannes Paul II ("GP2") i dag nærmest som en fremskridtsvenlig og moderne pave.

Det var han ikke!

"GP2" forstod at fremstå på denne måde i medierne, men "hjemme" i Vatikanet, og i forsvaret af de katolske doktriner var der ingen slinger i den reaktionære vals.

Lederen af "troslære-kontoret" under "GP2" var netop Joesph Ratzinger.

Paven vælger de kardinaler, der siden vælger paven:
"GP2" udnævnte skam også progressive kardinaler.

Men han holdt et vågent øje med hvor mange...
- i snit én progressiv for hver to-tre reaktionære.

På den måde sikrede "GP2", sig, at den katolske kirke heller ikke efter hans død kom i den situation at man valgte en pave, der på nogen måde kunne tænkes at åben op for f.eks. prvention, gifte præster, kvindelige præster og ret til skilsmis
se.

Læs mere:
Den katolske kirkes fundamentalisme >>


Copyright © 2000 - 2013. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>