Sundhed

Marts 2012
Bookmark and Share
Den fri abort diskuteres efter 30 år stadig i Italien

April 2010: Den nyvalgte "guvernør" af Piemonte, Lega Nord politikeren Roberto Cota lagde ud med at ville afskaffe retten til at bruge abortpillen RU486 i Piemontes sygehusvæsen.

Tabeller over antal aborter 1983-2009 nederst på siden.

Abort = Aborto

"IVG" er den kliniske betegnelse for en abort i Italien - "interruzione volontaria della gravidanza" - det betyder "frivillig afbrydelse af graviditeten".

"Lov 194" omhandler retten til af afrbyder gravidtitet i Italien. Grænsen for abort er i Italien 12 uger.

Artikel fra februar 2008
I Italien blev den fri abort tilladt ved lov i 1978 og bekræftet af en folkeafstemning >> i 1981, men både loven og resultatet af folkeafstemningen har den katolske del af Italien og den katolske kirke aldrig rigtig accepteret.

Derfor er debtatten om abortlovgivningen i de seneste 30 år dukket op som politisk tema med jævne mellemrum.
Senest er det regionen Lombardiet, der har sat aborten i søgelyset.Regionen Lombardiets katolske præsident - Roberto Formigoni - er imod abort - og har senest bebudet ændringer i reglerne for terapeutiske aborter i Lombardiet.

Afgørelsen af, om en kvinde må abortere et sygt foster - eller når kvindens liv er i fare - efter 12. uge skal fremover besluttes af et hold læger, og ikke af én enkelt læge.

Formigoni ønsker også at kvinder, der ønsker abort inden 12. uge, obligatorisk skal til mindst to samtaler med sundhedspersonale, der skal overtale dem til ikke at abortere.

Samtidig er antallet af gynækologer og anæstesilæger, der nægter at medvirke til indgrebet er i Lombardiet steget så voldsomt, at det i dag er vanskeligt for regionen at opfylde loven, der foreskriver, at der maksimalt må gå 7 dage fra en kvinde beder om abort til indgrebet foretages.

I dag går der ofte op til tre uger inden indgrebet foretages, og i mange tilfælde nærmer man sig eller overskrider 12-ugers-grænsen. I dag er grænsen overskredet i 2,8 tilfælde.

63% af de 383 gynækologer i Milano nægter at udføre aborter.
I regionen Lombardiet stiger tallet til hele 70% af alle speciellægerne.

I Lombardiet er 12 hospitaler i dag uden personale, der vil udføre aborter.

Italienske gynækologer og anæstesilæger kan af samvittighedsgrunde nægte at udføre aborter.

Grupper af katolske apotekere ønsker også at få lov til at nægte at sælge præventions som kondomer og p-piller.

Abort-tal
I 2005
blev der foretaget 22.248 aborter i regionen Lombardiet.
(9,5 mill. indbyggere)
I 2005 blev der foretaget 15.103 aborter i Danmark.
(5,5 mill. indbyggere)

I 1998
blev der foretaget 138.354 aborter i Italien - det svarer til 9,3 aborter per 1.000 kvinder i den fødedygtige alder.

I 1980 blev der foretaget 209.144 aborter, svarende til 15,3 aborter per 1.000 kvinder.

I 1982 og 1983 var tallet 230.000 - svarende til henholdsvis 16,7 og 16,4 aborter per 1.000 kvinder.

Mellem 1984 og 1995 faldt antallet af aborter hvert år, indtil 1996 og 1997 (140.166).

Tallet af udenlandske kvinder, bosiddende i Italien, der får abort har været stærkt stigende siden 1998.
Udlændingene udgjorde i 2004 27,2% af det totale antal aborter i Italien (138.123)

-syl

Retur til
Sundhedsvæsen <<


Artikler

Retur til Fakta om Italien >>
Folkeafstemninger i Italien >>
Den katolske kirke >>

Medicinske aborter tilladt fra 2010
Abortpillen "RU 486" blev føsrt tilladt den 1. april 2010 i Italien.
Det første år solgtes 6.000 konfektioner.

Paven og abort
Pave Benedikt XVI lejligheden til at føre korstog mod den fri abort, da FN udtalte sig mød dødsstraffen i begyndelsen af januar 2008:

"FN´s beslutning er en god lejlighed til at diskutere livets hellige karakter", var Pavens kommentar, ligesom han flere gange har udtalt, at "abort er ingen ret".

I dag er den katolske kirkes regler såleder, at enhver person, der udfører abort automatisk bliver
"scomunicato" - d.v.s. ekskluderet af den katolske kirke.

Copyright © 2000 - 2012. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>