Retssystem

20.januar 2010
Bookmark and Share

Tiltrængt retsreform eller endnu en lov for Berlusconi?

I oktober 2009 ophævede den italienske forfatningsret den immunitet >>, der beskyttede Berlusconi mod retssager.

Berlusconi var da anklaget i tre retssager om korruption, regnskabsfusk og skatteunddragelse.
I dag står Berlusconi som anklaget i to retssager.

Det italienske Senat vedtog onsdag den 20. januar 2010 en reform af restssystem der betyder, at retssager med en strafferamme på op til 10 års fængsle fremover ikke må tage mere end seks et halvt år igennem det tre retsinstanser.

Tager en retssag fremover mere end 3 år i første retsinstans, 2 år i appelretten og halvandet år i Højesteret vil den automatisk blive annulleret.
Loven gælder derudover med tilbagevirkende kraft for igangværende retssager, når og hvis den bliver vedtaget af Deputeretkammeret.Det italienske retssystem kæmper med en pukkel af millioner retssager, der venter på at komme til dom.

Verdensbanken har givet Italien pladsen som nummer 169 ud af 181 lande, hvad angår retssystemets langsommelighed.
I dag tager en retssag i gennemsnit otte et halvt år at få ført til dom i landet.

Retsstatens begravelse

Avisen La Repubblica kalder reformen for retsstatens begravelse, og oppositionsleder Pier Luigi Bersani >> udtaler, at "reformen er det værste, der kan ske lige nu for Italien".


Printscreen fra www.repubblica.it >>
"Nej til en kriminel regering" står der på skiltet.

Også de italienske dommerforeninger har udtalt, at der er tale om en reform, der "ødelægger det italienske retssystem".

Ifølge regeringen vil reformen kun betyde annulering af 1% af igangværende retssager, og så fremover betyde en hurtigere sagsgang i retssystemet.
Modsat mener oppositionen, at reformen betyder annullering af hundredetusinder af igangværende retssager.

La Repubblicas lederskribent påpeger det selvmodsigende i regeringens påstand om, at kun 1% af retssager annulleres - hvad skal man så med en reform? spørger Massimo Giannini.

Berlusconi retssager fordamper


Det er derimod helt sikkert, at de igangværende retssager mod Berlusconi bliver forældede den dag loven om korte retssager træder i kraft.

Berlusconi undgår netop i disse uger at møde op til afhøring i igangværende retssager mod ham med henvisning til vigtige politiske møder, der nærmest per automatik udskyder retsmøderne.

For den italienske opposition er reformen blot endnu en lov vedtaget af hensyn til Berlusconis privatsager, og der blev i Senatet i går protesteret med store skilte og høje protester.

Protesterne var så voldsomme, at Senatets formand råbende måtte kalde oppositionen til orden, og bede dem omgående fjerne deres protestskilte.

Senatet ved reformen med 163 stemmer for, 130 imod og 2 blanke stemmer.

Helt udsædvanligt stod en politiker fra Berlusconis parti PDL (Frihedens Folk) op og talte imod loven:

- Vi er i færd med at begå en stor fejl, nemlig ikke offentligt at indrømme at der er to motiver bag denne lov, det en en reform af retssystemet, og det andet motiv - den skjulte dagsorden - nemlig at beskytte Ministerpræsidenten, lød det i Senatet fra Enrico Mussi, der er professor i økonomi.

Berlusconi frygter "henrettelses-peloton"

Berlusconi kunne efter afstemningen onsdag som sædvanlig ikke afholde sig fra at gøre reformen til et personligt spørgsmål.

Hans kommentar til oppositionens protester var:

- I er intellektuelt uærlige. Der er intet i forfatningen, der forhindrer denne reform, tværtimod lover forfatningen borgerne en fair retssag indenfor en overskuelig tidsramme. Med hensyn til mine egne retssager, så råder mine advokater mig til ikke at møde op, fordi jeg så vil befinde mig foran en henrettelsespeloton.


-syl

Retur til
Berlusconi <<


Retur til
Politik <<


Personlige love...

Avisen La Repubblica
- der bestemt ikke kan beskyldes for at være Berlusconivenlig - har på deres web lavet en liste med 18 Berlusconi-love vedtaget i perioden 2001 til november 2009 >>.

De 18 love er ifølge avisen udelukkende gået igennem parlamentet for at beskytte Berlusconi mod retssystemet eller for at gøre det nemmere for Berlusconi at drive forretning.

Copyright © 2000 - 2010. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>