Politik

Februar 2009

Bookmark and Share
2005: Folkeafstemning om forskning og
kunstig befrugtning ikke gyldig


Februar 2009: Eutanasi: Eluana venter på at dø >>

For at være gyldig, skulle 50%
+ 1
af de stemmeberettige deltage i folkeafstemningen.
Kun 25,9% (foreløbigt tal - 14.6.2005) af de italienske vælgere stemte den 12. og 13. juni.

Konsekvenser

Den nuværende lov, der forbyder forskning i stamceller, stiller skrappe krav til kunstig befrugtning og forbyder anvendelse af donorsæd- og æg bliver altså ikke ændret.Det medfører sandsynligvis, at endnu flere italienske par med frugtbarheds-problemer fremover bliver til "fertilitets-turister", der rejser til lande med en mindre skrap lovgivning i håb om at få et barn.

Og så er der den fri abort...
Den italienske ligestillingsminister Stefania Prestigiacomo advarede også efter afstemningen om, at nu er vejen banet for et seriøst angreb mod retten til fri abort.

Prestigiacomo var blandt dem i regeringspartierne, der ville ændre loven.

Hun siger, at en befrugtningslov, der anser embryonet som en person med juridiske rettigheder har som logisk konsekvens, at abort ikke kan være tilladt.

Og hun har sagt ja til at deltage i et radikalt møde fra den 17- til den 19. juni, hvor politikkere og forskere skal beslutte, hvad der fremover kan gøres for både at ændre den nuværende fertilitetslov og for at bevare retten til fri abort.

Kardinal Ruini - der er formand for det italienske kirkeråd - har dog udtalt, at kirken ikke umiddelbart har tænkt sig at gå ind i en debat om afskaffelsen af den frie abort.

Men med denne folkeafstemning behøver kirken heller ikke at indvolvere sig direkte.

Mange politikkere - ikke kun på højrefløjen, men også specielt i de små katolske midterpartier og nogle medlemmer af oppositionsgruppen Margherita - har længe ventet på denne lejlighed til om ikke at afskaffe den fri abort, så i det mindste at gøre det så besværligt at få tilladelse til abort, at det i praksis ikke længere er et frit valg.

Og Fini kan regne med kritik
Indenrigspolitisk har afstemningen skabt splid i regeringspartiet National Alliancen, hvor vicepremierminister Gianfranco Fini modsat sine partifæller var at finde blandt dem, der ville ændre loven.

Det skal han nu forsvare i partitoppen på et møde den onsdag den 15. juni, og sikkert også høre en del for på partiets kongres i juli.

Artikel fra juni 2005

Den 8. juni udtalte Pave Ratzinger, at "det er den troende katoliks pligt at holde sig fra alt, der kan fornærme Vorherre."


- Og folkeafstemningen om kunstig befrugtning - som den katolske kirke er 100% imod - og forskningen i stamceller og embryoner, som i følge kirken er hele mennesker, og som man også er imod, er altså en fornærmelse mod Vorherre.Kardinalernes "formand" Ruini udtalte efter afstemningen, at han faktisk var forundret over, at så mange åbenbart havde fulgt kirkens opfordring til at undlade at stemme og på den måde sikre sig, at afstemningen uanset resultat, ville være ugyldig.

Kirkens holdning har helt sikkert været en af årsagerne til, at så få valgte at benytte sig af retten til at stemme.

En form for "pave-effekt" har sikkert også spillet en rolle.

Paven og den katolske kirke i det hele tage har med Johannes Paul II´s død og pavevalget været meget synligt i de italienske medier i de seneste måneder.
Og kirken har stået som en kompakt mur overfor vælgerne.

Kun ganske få præster har talt imod kirkens opfordring til at blive væk - og de få har været præster, der i forvejen er kendte for deres kontroversielle holdninger.

Kompliceret emne


For mange - unge som gamle - er spørgsmålet om kunstig befrugtning ikke umiddelbart aktuelt, og måske specielt ikke i en situation, hvor økonomien - eller rettere den økonomiske krise - er allerøverst på dagsordnen.

Forskning i stamceller og nedfrysning af embrioner lyger i manges øren også som skræmmende fremtidsvisioner og "Frankenstein-metoder.

Manglende stillingtagen
fra politiske ledere


Derudover har de politiske ledere heller ikke altid meldt helt klar ud om, hvad de ville stemme - eller om de i det hele taget ville stemme.

Om Berlusconi ved man nu, at han ikke stemte, mens oppositionens leder Romano Prodi stemte, men ikke ville fortælle sine vælgere, hvad han stemte.

Dét, at de politiske ledere tilsyneladende har vist så lidt interesse for afstemningen har sandsynligvis også været med til at holde mange væk fra stemmelokalerne.

Og så er det sommer....

Folkene bag kravet om folkeafstemningen har hele tiden frygtet en afstemning midt i juni, fordi man ved, at mange allerede er flyttet ud til sommerlandet eller foretrækker en weekend ved havet...

Da italienske folkeafstemninger altid handler om at ændre en lov som et flertal i parlamentet har vedtaget, så kan parlamentet - og i praksis Indenrigsministeriet, der forestår valg og folkeafstemninger - som regel godt se fordelen i at holde folkeafstemninger, når det er godt vejr.....

-syl

Retur til
Politik <<


Dét stemte de om >>


Artikler
Den katolske kirke >>

Kvinde i Italien >>Links
Stamcelle-forskning og
embryoner >>Italienerne har ved
folkeafstemninger
sagt ja til fri abort (1981),
ja til skilsmisse (1974),
nej til atomkraft (1987),
og nej til monarkiet (1946).
Komplet liste over
italienske
folkeafstemninger
i .pdf-format >>Nej - man stemmer
ikke om EU


Spørgsmål om skat,
det nationale regnskab,
om amnesti, og internationale
traktater kan ikke gøres til
genstand for folkeafstemninger.
Man kan derfor ikke kræve
folkeafstemning om f.eks.
EU´s forfatning i Italien.Folkeafstemninger
i Italien


Italienerne har mulighed
for at kræve en
folkeafstemning om en
allerede vedtaget lov,
hvis der indsamles mindst 500.000 gyldige
- kontrollerede - underskrifter.
Derudover skal Forfatningsretten
godkende emnet, der
skal stemmes om.
I det aktuelle tilfælde nægtede
Forfatningsretten en afstemning
om hele loven, men tillod
en afstemning om
fire af lovens punkter.

Copyright © 2005-2009. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano