Politik

Februar 2008

Bookmark and Share
Folkeafstemning om forskning og
kunstig befrugtning 12. og 13. juni
2005

Januar 2008:
Nu diskuteres den fri abort igen - læger nægter at udføre aborter >>
14.6. 2005: 14.6.2005: Afstemning ugyldig - og nu står den fri abort for tur >>
Som en konsekvens af loven skønnes det, at over 3.600 italienske par det seneste år er rejst til udlandet for at "lave ulovlige børn".


For at være gyldig, skal 50% + 1
af de stemmeberettige deltage i de italienske folkeafstemninger.
Derfor opfordrer tilhængerne af den nuværende lov folk til at undlade at stemme, så folkeafstemningen i tilfælde af et nej-flertal ikke er gyldig på grund af manglende deltagelse.

"Skjult" afstemning mod fri abort

Tidligere EU-miljøkommisær Emma Bonini fra partitet De Radikale mener, at "modstanderne af forlkeafstemningen har til hensigt at genoptage diskussionen om den italienske abortlov".Lega Nord er blandt de partier, der opfordrer folk til ikke at stemme den 12. og 13. juni.
"Det er nødvendigt at arbejde for, at folk bliver væk fra stemmeurnerne," udtalte minister Carlo Giovanardi i slutningen af maj.

Kirken deltager ligeledes aktivt i kampagnen op til afstemningen, og anbefaler troende katolikker at undlade at stemme.
Specielt ligger det den katolske kirke på sinde, at det befrugtede æg skal have samme rettigheder som et født menneske.
Den katolske kirke er modstander af enhver form for kunstig befrugtning.

I det italienske Parlament blev lov 40/2004 vedtaget med regeringens centrum-højrestemmer, men også med en del af oppositionens stemmer.

"Stem ikke - komite 1 >>
- Den italienske kirke er for en ansvarlig "ikke-deltagelse" i afstemningen. Citat af Kardinal C. Ruini

"Man kan ikke stemme om livet"

"Stem ikke"-komite 2>>
- Også du har været et embryon, lyder overskriften

Artikel fra maj 2005

Italienerne kan den anden weekend i juni give deres mening til udtryk om den nye lov om forskning og kunstig befrugtning.
De italienske folkeafstemninger kan forkaste en allerede vedtaget lov - derfor skal man stemme "ja", hvis man er imod loven", og "nej", hvis man mener, den pågældende lov fortsat skal gælde.

Den nuværende lov (nr 40/2004) skal i følge initiativtagerne til folkeafstemningen laves om på fire punkter:

1:
Loven forbyder brug af stamceller fra embryoner til forskning.
Det er altså i dag i Italien forbudt at forske på embryoner (få dage gamle befrugtede æg) med henblik på behandling af f.eks. sukkersyge, Parkinsons syge, Sclerose og Alzheimer.2:
Derudover giver den nuværende lov embryonet samme juridiske rettigheder som en person. Modstanderne af loven mener, at denne paragraf i loven er startskud til en systematisk kampagne for at ophæve retten til fri abort i Italien. (De fri abort blev vedtaget i 1978, og bekræftet ved en folkeafstemning i 1981)

3:
Nedfrysning af befrugtede æg er i dag forbudt.

I praksis medfører det, at kvinder, der har problemer med at blive gravide, for hvert forsøg skal igennem nye behandlinger.
Ligeledes må der kun laves tre befrugtede æg ad gangen. Disse æg må ikke undersøges for genetiske sygdomme, men SKAL alle implanteres i kvinden.

4:
Kunstig befrugtning med sæd eller æg fra donorer er i dag forbudt.
Med andre ord har par, hvor den ene part er steril derfor i dag ingen lovlig mulighed for at blive forældre.
Op til 20% af alle italienske par skønnes i dag at have problemer med frugtbarheden, og man har allerede nu kendskab til over 3.600 par, der i det seneste år er rejst udenlands for at få udført kunstig befrugtning med donorer. (Kilde: Maurizio Migliavacca - Democratici di Sinistra)

Stem ja, nej eller bliv væk


"Man kan ikke stemme om liv" lyder argumentationen fra den gruppe, der sammen med partier som Lega Nord og den katolske kirke anbefaler folk at blive væk fra stemmeurnerne, så folkeafstemningen ikke er gyldig.

Hvem stemmer hvad

"Ja"-stemmerne, der altså vil lave loven om, føres an af toppen af italiensk forskning, med astrofysikeren Margherita Hack, nobelpristagerne Dulbecco og Rita Levi Montalcini og den tidligere sundhedsminister, kræftforskeren Umberto Veronese som bannerførere.

- Kirken er imod forskning med embryoner... Hvad vil de gøre, når forskningen en dag betyder, at man kan helbrede Parkinsons syge? Vil kirken så ikke tage imod den nye medicin?« spørger Umberto Veronesi.


Kræftforsker og tidligere sundhedsminister
Umberto Veronesi siger ja til at ændre loven


Derudover består "ja-"blokken af partiet "I Radicali", centrum-venstre partierne og enkelte eksponenter - mest kvinder (sic.) fra højrefløjen.

Overraskende nok er højrefløjs- og regeringspartiets National Alliancens leder Gianfranco Fini også at finde mest blandt "ja"-blokken.

Fini har meddelt, at han vil stemme ja til de tre første forslag, og kun nej til forslaget om retten til at anvende donorer ved kunstig befrugtning.

National Alliancen har som parti valgt at stille vælgerne frit, og ikke anbefale hverken ja, nej eller bliv væk, selv om partiet var blandt dem, der vedtog loven i fjor.

-syl

Retur til
Politik <<


Artikler
Den katolske kirke >>
Kvinde i Italien >>

Links
Stamcelle-forskning
og embryoner >>Folkeafstemninger
i Italien


Italienerne har mulighed
for at kræve en
folkeafstemning om en
allerede vedtaget lov,
hvis der indsamles mindst 500.000 gyldige
- kontrollerede - underskrifter.
Derudover skal Forfatningsretten
godkende emnet, der
skal stemmes om.
I det aktuelle tilfælde nægtede
Forfatningsretten en afstemning
om hele loven, men tillader
altså en afstemning om
fire af lovens punkter.

Italienerne har ved
folkeafstemninger
sagt ja til fri abort >> (1981),
ja til skilsmisse (1974),
nej til atomkraft (1987),
og nej til monarkiet (1946).
Komplet liste over
italienske
folkeafstemninger
i .pdf-format >>Nej - man stemmer
ikke om EU


Spørgsmål om skat,
det nationale regnskab,
om amnesti, og internationale
traktater kan ikke gøres til
genstand for folkeafstemninger.
Man kan derfor ikke kræve
folkeafstemning om f.eks.
EU´s forfatning i Italien.

Stem ja"-komitéen >>Fysikeren Margherita Hack:
- For et ja, mod en skændig
og middelalderlig lov.Renato Dulbecco -
nobelpristager i medicin:
- At forbyde forskning med
stamceller er en fornærmelse
mod medicinen.

Copyright © 2005-2010. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano