Politik - indvandring

December 2010
Bookmark and Share

Højrepolitiker foreslår tildeling af
statsborgerskab til indvandrerbørn

Gianfranco FiniIndtil begyndelsen af 1980´erne fik udlændinge, der giftede sig med en italiener, det italienske statsborgerskab tildelt i bryllupsgave.


Italien, der tillader dobbelt statsborgerskab, giver i dag også stemmeret til italienske statsborgere, der bog i udlandet.

Dette forslag var en kæphest for en af Finis partifæller, dengang hans parti hed "National Alliancen" - og de udenlandske valgkredse vælger i dag 6 senatorer og 12 deputerede til det italienske parlament.

Artikel fra november 2009

Formanden for det Italienske Deputeretkammer Gianfranco Fini blev ikke ligerfrem populær i sit eget parti PDL, og slet ikke i regeringspartiet Lega Nord, da han i september endnu engang bekræftede, at han som politiker ikke er bange for at bryde tabuer.

Vil styrke integration og skabe loyalitet

Fini, der under Eluana-sagen >> om aktiv dødshjælp afgjort var for at stille folk frit overfor dette svære valg, foreslog i september 2009 at børn af indvandrere skulle tildeles statsborgerskab som 11-årige for at fremme integrationen og dermed også styrke både tilhørs- og loyalitetsforholdet til Italien.

Regeringspartiet Lega Nord kaldte Finis forslag for "en magnet til tiltrækning" af immigranter.
Men selv om partiet endda truede med at trække sig fra regeringen, så tyder intet på at Fini har opgivet ideen, som han da også siden flere gange har omtalt.

Finis argument er, at mennesker, der fødes i Europa, gennemfører den obligatoriske skolegang, og vokser op i Europa også skal have fulde borgerrettigheder i det land, de er i.

Fini spurgte under en debat den 3. september 2009 sine tilhørere, om et oldebarn af en italiensk immigrant i Argentina er mere italiensk end en bengaleser, som spiller på det italienske junior cricketlandshold, der med 9 ud af 10 spiller med udenlandsk oprindelse netop havde vundet et europæisk mesterskab?


Valgret til alle indvandrere

Fini mener også, at indvandrere med italiensk folkeregisteradresse og opholdstilladelse skal have ret til at stemme til kommunal-, provins- og regionsvalg.

- Det er uundgåeligt, at femtidens Italien bliver både mere multikulturelt og mere multietnisk. Vi må ikke være dovne, og vi er nødt til at tage denne diskussion nu, lyder det fra Fini.

Finis forslag får støtte fra den katolske arbejderorganisation ACLI >>.

- Vi konstaterer at nogle immigranter, specielt kvinder og unge, kommer alvorligt i klemme, fordi de ikke har fulde rettigheder, fortæller ACLIs præsident Andrea Olivero.
- Vi mener, man bør indføre "jord-princippet" ved siden af "blod-princippet", foreslår han.

ACLI ønsker også, det fremover skal være muligt at søge om statsborgerskab efter fem års ophold i Italien mod i dag ti år.

ACLI understreger dog, at sådan en ændring af reglerne om opnåelse af statsborgerskab kun bør foretages, hvis man fremover indfører en prøve (sprog, kultur, ret), og ansøgeren derudover også kan godtgøre at have fast bopæl og at vedkommende er selvforsørgende.

-syl


Copyright © 2000 - 2010. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>