Politik

Juli 2003

Bookmark and Share
2003 - Regeringskrise eller ikke?
26 måneder med en èn-mands-regering

- Jeg står ikke i vand til halsen - uden mig begår de selvmord.
Berlusconi 10. juli 2003 (Kilde: Corriere della Sera)


Borgfred:

Tillidsafstemning
udsat til 2004


Italien er Europa-formand indtil den 31.12.2003:

Derfor har det italienske parlament besluttet at udskyde eventuelle tillidsafstemninger om den nuværende regering - for den politiske stabilitets skyld.
Dyre pensioner


Italien er sammen med Østrig det land i Europa, der bruger den største del af BNP på pensioner.
14 % i Østrig og over 12 % i Italien


Hvad betyder
Forza Italia?


Ordbogen:
Forza = Styrke, kraft, magt,gyldighed, stridskræfter, "hep hep", "tag nu fat".

Forza Inter! råber vi efter vores fodboldhold, når vi er på stadion.


Valg hvert 5. år

Oppositionen kræver allerede i dag nyvalg - men Italien har faktisk ikke nogen stor tradition for valg i utide


Italienske valg siden 1948

18. april 1948
7. juni 1953
25. maj 1958
28. april 1963
19. maj 1968
7. maj 1972
20. juni 1976
3. juni 1979
26. juni 1983
14. juni 1987
5. april 1992
27. marts 1994
21. april 1996
13. maj 2001
9.-10. april 2006

Artikel fra juli 2000

Støttepartiet UDC angriber Lega Nord.

National Alliancen
vil ikke makke ret i spørgsmålet om, hvordan de italienske dommeres karriere fremover skal organiseres, og partileder Fini har ligefrem luftet, at det ikke er altafgørende for ham og hans parti at være med i regeringen.Lega Nord a
ngriber alle - og såmænd også tyskerne, der eller lige nu spæder godt til den italienske statskasse langs de italienske kyster. For ikke at glemme Berlusconis meget uheldig ordvalg i Europa-parlamentet, da han kaldte en tysk kollega for "Kapo".
Berlusconi har dog for et synes skyld undskyldt, med den tilføjelse, at han ikke har fortrudt sit ordvalg!

Det politiske klima er næsten lige så varmt som denne italienske hedebølge-sommer, men ingen benægter mere hårdnakket end regeringschefen Berlusconi, at der overhovedet skulle være tale om blot en ansats til regeringskrise.

Det foreløbige højdepunkt i sommerens politiske tumult var, da Lega Nords parlamentsmedlemmer den 9. juli i parlamentet demontstrede i t-shirt - "Jeg holder med Abel", imod et forslag fra regeringen, der vil give alle indsatte 2 års rabat, hvis de havde afsonet halvdelen af deres som. 6 merdlemmer af parlamentet blev sat udenfor døren.

- Jeg har ladet drengene slippe sig løs, var Berlusconis bemærkning fra solskinnet i Positano til det, som mange andre opfatter som dyb krise i regeringen og hos dens støtteparter.
Læs flere citater af Berlusconi >>

Citat af Bossi:
- For at undgå, at vi ender i en sump, er der kun èn vej:
Diskutere vores grundlag fra bund til top. Det er er vores krav.


Partileder Bossi fra Lega Nord har da også meddelt, at den nuværende "kontrakt" med Berlusconis Forza Italia parti er død, og at et fremtidigt valgsamarbejde skal bygges op fra bunden.

Samtidig siger Bossi og Lega Nord "fingrene væk" fra pensionerne, som de andre regeringspartier ellers har et godt øje til - nedskæringer på den konto kan nemlig være med til at fylde et voksende hul i statskassen.

Våbenhvile indtil januar - takket være EU-formandskabet

National Alliancen og specielt det lille parti UDC taler mere og mere om, at udover en tillidsafstemning, så er det nødvendigt med en fundamental ændring af regeringen - når Italien er færdig med det europæiske formandsskab til januar.

Citat
- Så længe, jeg er vice-statsminister, har det flere gang lydt fra National Alliancens Gianfranco Fini.

Kun få reformer - og interessekonflikten, der stadig ikke er løst

I mellemtiden venter Italien forgæves på de mange reformer, der skulle være med til at gøre livet lidt nemmer og ikke mindst lidt retfærdigere end nu.

Beklageligvis er regeringspartierne ikke enige om, hvordan disse lovede refomer, der blandt andet skal stramme retsvæsenet op, formindske bureaukratiet generelt og give mere lokalt og regionalt selvstyre, i praksis skal gennemføres.

Specielt støder National Alliancen forkærlighed for et centraliseret styre og separatist-partiet Lega Nords krav om føderalisme sammen.

Citat
- Enten gennemfører regeringen målene, eller også returner vi alle til vores egne partier, har minister Maurizio Gasparri (National ALliancen) sagt.


Godt for Berlusconi

Tidligere sagde man, at alt, der var god for Fiat, var godt for Italien.

I dag er der ingen tvivl om, at Berlusconis regering har gjort hvad den kunne, for at gøre det godt for chefen.

Blandt de goder, regeringen har tildelt Berlusconi var som en af de første ting at besværliggøre efterforskning af økonomisk kriminalitet i udlandet.
Det blev vedtaget, at italienske domstole kun ville acceptere originale dokumenter - som ingen lande selvfølgelig vil udlevere.

Siden er korruption og afpresning blevet gjort til administrative forbrydelser, der kan klares med en bøde.

Siden blev det d´gjort muligt at stoppe retssager, hvis de anklagede tvivlede på dommerens upartiskhed.

Det nyder mange korruptions-anklagede godt af, men også mange mafia-anklagede. Og mens man leder efter nye - ikke partiske - dommere, som alle parter kan acceptere, ja, så forældes en del af retssagerne...

Og da ingen af disse beslutninger var i stand til helt at udrydde Berlusconis egne problemer med retsvæsenet, så blev den politisk immunitet, der ellers blev ophævet i kølvandet på korruptionsskandalen Rene Hænder >>, genindført.

Dog indtil videre kun for de 5 øverste poster i den italienske stat - deriblandt selvfølgelig regeringslederen. men det kan jo ændres hen ad vejen... - hvis de nære venner kommer for meget i klemme.

Godt for Italien - det rige Italien vel at mærke


I de seneste 14 måneder er det også lykkedes for Berlusconi - med demokratiets hjælp - at skaffe milliarder af sorte penge retur til Italien, ved at folk med kontoer i udlandet kunne slippe med at betale under 3 % i skat af de bort-gemte penge, som man i hvert fald for en dels vedkommende må formode ikke er lovligt tjente.
Penge retur >>

Arveafgiften er også praktisk talt blevet fjernet, hvad der kun er en fordel for de mest rige - eller heldig - arv var nemlig skattefrit også tidliger op til 1,4 mill. danske kroner.

Til dem, der ikke har betalt deres skat har en tilgivelses-lov gjort det muligt at løse "problemerne" med skattevæsenet med klækkelige rabatter i forhold til det beløb, man har undladt at betale i skat. Igen en lov, der har favoriseret de "rige" og store skattesnydere.

- Rie: Snyd i skat - det betaler sig >>.

Som altid er det selvfølgelig blevet understreget, at det nu er sidste gang, der bliver lavet en "tilgivelses-lov" for skatte(s)nyderne...

-syl

Retur til
Politik >>


Artikler om
Berlusconi >>


Den 20. maj havde 51% af italienerne tillid til regeringen.

75 % havde tillid til Eu, 63 til regionerne og kommunerne.
(Kilde: tnsabacus.it)


24. april 2003


- Jeg er vellidt af opinions-undersøgelserne, nøjagtig 56 % (af italienerne red.) sætter pris på mig, jeg har aldrig været under 50 %.

Et tal, der ikke svarer til regeringens popularitet, men det er en anden sag, siger Berlusconi.
(Kilde: Il Messaggero)

Copyright © 2000-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano