Politik

6. oktober 2009
Bookmark and Share
Skæbnedag for Berlusconi, der truer med valg,
hvis forfatningsdom ophæver hans immunitet

8.10.2009: Forfatningsdommere ophævede Berlusconis immunitet >>

"Fininvest" dømt til at betale 750 mill. euro

Mandag den 5.10.2009 blev en 140 sider lang dom om salget af forlaget Mondadori (for knap 20 år siden!) offentliggjort.

Berlusconi-koncernen "Fininvest" er dømt til at betale 750 mill. euro i erstatning til finansmanden Carlo De Benedetti, fordi firmaet korrumperede en dommer, så "Fininvest" endte med at eje - og stadig er storaktionær i - Italiens største forlag.
Det er Berlusconis datter Marina, der leder Mondadori i dag.

Dommen om Mondadori fastslår, at Berlusconi som leder af Fininvent ikke kan have undgået at have kendt til og at have godkendt korruptionen af dommeren.
Men da Berlusconi siden sidste sommer er beskyttet af sin egen immunitetslov får denne konstatering ingen konsekvenser for ham.

- Ministerpræsidentens medansvar er en logisk konsekvens af hans rolle som Fininvest-koncernens ejer og øverste chef, skriver dommeren.

Carlo De Benedetti, som var Berlusconis modstander i Mondadori-sagen, er deruodover i dag også udgvier af avisen La Repubblica, der siden foråret har kørt kampagne mod Berlusconi angående hans forhold til yngre kvinder.

Læs om årets
Berlusconi skanadaler >>


Hvordan er han?
Signe var til middag med Berlusconi >>


2. runde om immunitet


I 2003 vedtog den daværende Berlusconi-regering også en immunitetslov.

Denne lov blev året efter erklæret forfatningsstridig.

Derfor er den nuværende immunitetslov tidsbegræset til regeringstiden.

Og det er så i dag, det bliver afgjort om denne tekniske ændring er nok til, at loven ikke strider mod forfatningen.

De 15 dommere i den italienske forfatningsdomstol forventes i dag at tage stilling til om den såkaldte "Lodo Alfano-lov" er forfatningsstridig eller ej.

Loven, opkaldt efter Berlusconis justitsminister, blev vedtaget sidste sommer, og giver Berlusconi, Italiens præsident og formændene for henholdsvis Senat og Deputeretkammer retslig immunitet, så længe de sidder i deres embeder.Den eneste af de fire, der i realiteten har brug for immunitet er ministerpræsident Berlusconi - de andre har nemlig ingen udeståender med det italienske retssystem.

Immuniteten medfører, at Berlusconi er fredet under hele hans regeringstid.

Han behøver ikke frygte nye retssager, og kan være helt ligeglad med afsluttede retssager, som for eksempel den sag, hvor den engelske advokat David Mills blev dømt for at have korrumperet på Berlusconis vegne.

Selv om Berlusconis skyld ER fastslået i den sag, kan han altså ikke retsforfølges, så længe han er regeringsleder.

2 retssager på stand by...

Også 2 andre retssager mod Berlusconi får lov til at stand by lige for tiden. Den ene er en sag om korruption af en gruppe senatorer.
Den anden er en sag om korruption i forbindelse med tv-rettigheder.
Retssagerne når måske endda ligefrem at blive forældede inden Berlusconi igen bliver en normal borger, der kan retsforfølges.

Fri bane - eller valg

Beslutter de 15 dommere i dag i det åbne retsmøde, at loven ikke er forfatningsstridig, kan det kun tolkes som en sejr for Berlusconi.
Så har han nærmest fri bane til at regere Italien uhindret frem til næste obligatoriske parlamentsvalg i 2013.

Erklæres immuniteten for grundlovsstridig, så skal Berlusconi fremover også afsætte plads i sin kalender til retsmøder og afhøringer.
Oppositions-politikere siger ironisk, at Berlusconi så næppe vil have tid til at reagere, hvis immuniteten ophæves...

Begge sider taler nu om komplotter

Selv gentog Berlusconi i går sin påstand om, at han er forfulgt af retssystemet.

Samtidig udtaler oppositionspolitikere, at Berlusconi-fløjen dyrker deres eget komplot, der skal få hele den italienske dommerstand til at fremstå som venstreorienteret og Berlusconi-fjendtlig.

Denne påstand bekræftes af Berlusconis trusler om at udskrive valg, hvis han taber i dag.
Berlusconi siger rent ud, vælgernes dom er vigtigere end forfatningsrettens.

Derudover forlyder det også, at regeringspartierne er i fuld gang med at organisere en støttedemonstration, der skal løbe af stablen med over en million demonstranter for Berlusconi, hvis forfatningsdomstolen ikke makker ret.

På den måde vil regeringen overgå denne weekends demonstration i Rom for pressefriheden.
En demonstration, der samlede mellemm 60.000 og 300.000 deltagere.
Tallet afhænger nemlig af, om det er Berlusconi-venlige eller Berlusconi-fjendtlige medier,
der har optalt antallet af demonstranter...

Afgørelse kan også udskydes

Det forventes, at forfatningsdomstolen kommer med sin udtalelse i dag, men afgørelsen kan udsættes, hvis blot én af de 15 dommere ønsker mere tid.

Man formoder, 7 dommere mener, immuniteten er forfatningsstridig, at 5 accepterer loven, og at 3 dommere stadig er i tvivl.
Står der uafgjort har formanden to stemmer.

To af dommerne har i øvrigt lidt af et forklaringsproblem, der dog ikke afholder dem fra at deltage i forfatningsdomstolen, der mødes kl. halv ti her i formiddag: De to dommere var nemlig til middag med Berlusconi i maj - og der diskuterede man også loven om immunitet.

Skandaler begynder at påvirke vælgerne

Berlusconis egne meningsmålinger viser stadig, at han har 60 % af italienerne bag sig.
Men en meningsmåling i sidste uge foretaget af avisen Corriere della Sera viste, at de katolske stemmer så småt er begyndt at fjerne sig fra Berlusconi og trække ind mod midten af italiensk politik.

17 personlige love siden 1994

Avisen "La Repubblica" har regnet på sagerne, og skrev mandag 5.10., at Berlusconi under sine fire regeringer i alt har vedtaget 17 forskellige love, der på den ene eller den anden måde favoriserer Berlusconi selv og hans økonomiske interesser.

-syl

Retur til
Politik <<


Retur til
Berlusconi <<


Berlusconi-
skandaler >>


Hvordan er han?
Signe var til middag
med Berlusconi >>Oppositionen
holder vejret


- Det lugter af panik i regerings-koalitionen, lød det mandag fra den italienske opposition.

Oppositionen kræver dog ikke valg, med undtagelse af den tidligere undersøgelsesdommer Antonio Di Pietros parti "Værdiernes Italien".

Resten af oppositonen håber - også set i lyset af ikke just opmuntrende meningsmålibnger - at en dom imod Berlusconi vil føre til, at Berlusconi træder tilbage og Italien får en teknisk regering, ledet for eksempel af Nationalbankleder Mario Draghi eller af industrimanden Luca Cordero de Montezemolo >>.


Splittelse
i regeringen


Forfatningsdommen er endnu en sag, der kan være med til at splitte både regeringskoalitionen, men også Berlusconi-partiet PDL - "Frihedens Folk" betyder det - yderligere.

Det knager nemlig fælt i det endnu unge parti, der blev grundlagt ved at partiet National Alliancen blev en del af PDL i dette forår.

National Alliancens tidligere lleder Gianfranco Fini, der i dag er formand for Deputeretkammeret (og dermed en af de immune), har sommeren igennem markeret sig stadig tydligere i opposition til Berlusconis lederstil.

Fini har også på det seneste skabt debat i partiet med forslag om stemmeret og hurtigere statsborgerskab til immigranter, samt med sin skrappe holdning imod sammenblandingen af religion og politik, som det for eksempel er sket i den evigt kørende polemik om aktiv dødshjælp.

Fini repræsenter den del af PDL, der ønsker at regeringen fører en politik, der ikke lader sig påvirke af den katolske kirke.Copyright © 2000 - 2009. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>