8. november 2011

Bookmark and Share
308 stemmer reddede Berlusconi - men krisen fortsætter
Lega Nord fastholder, at Berlusconi bør "træde til side"- en diplomatisk måde at bede ham om at træde tilbage. Lega Nord vil have kronprise Alfano som regeringsleder - oppositionen vil have ny regering.
Opinionsmålinger 24.10.11 & 7.9.11 nederst på siden
9.11.2011: Går han, bliver han, eller satser han på at blive Italiens næste præsident? >>


5 mulige scenarier
efter afstemningen i dag.
(Fra avisen Corriere della Sera >> mandag 7.11.2011)

5% Berlusconi fortsætter
Corriere della Sera ser kun ganske få muligheder for at Berlusconis regering fortsætter i sin nuværende form

30% Teknisk regering
Tidligere EU-kommisær Mario Monti nævnes som mulig leder. Regeringen skal overholde aftalerne med EU, vedtage en ny valglov og i princippet sidde indtil Parlamentsvalget i 2013.
(Den nuværende valglov giver en flertalspræmie til den vindende koalition >>)

25% Udvidelse af regeringen
Ny regering dannes i samarbejde med midterpartiet UDC. Regeringen ledes af Letta eller Schifani.
Dette forslag støttes tilsyneladende af den leder af partiet, Berlusconi for nylig har indsat - tidligere justitsminister Angelino Alfano, mens store dele af regeringspartiet Lega Nord afviser et formelt samarbejde med UDC.

15% Samlingsregering
En bred overgangsregering bestående af Berlusconis PDL, udbryderne fra hans parti Futuro e Libertá, UDC, Lega Nord og den tidligere undersøgelsesdommer Antonio Di Pietros IDV.

25% Valg
- En holder min regering, eller også udskriver vi valg, lyder det fra Berlusconi.


Berlusconi = krise
Den tyske udgave af Financial Times skriver tirsdag den 8.11., at "Berlusconi er personificeringen af krisen".

"Italien er en af Europas vigtigste økonomier, og har brug for en leder, der er i stand til at agere og som er troværdig.
Berlusconi derimod er blevet en stadig større belastning for landet.
Ikke fordi investorerne siger det, men fordi både hans egne ministre og hans deputerede i mellemtiden er holdt op med at tro på ham og vender ham ryggen.
På den måde kan regeringen ikke beslutte nogen reformer."


8.11.2011: Sidste udkald for Berlusconi?
Der tælles stemmer i regeringen til eftermiddagens afstemning i Deputeretkammeret:
Berlusconi forudses at kunne mønstre 306/312 deputerede - det absolutte flertal er 316.
(Han endte på 308, red.)

- Hvis det skal være, vil jeg dø i parlamentssalen.

Så katogorisk afviste Silvio Berlusconi de veholdende rygter om hans tilbagetræden der mandag den 7.11. gik verden rundt.

Bemærkningen blev ledsaget med en let skjult trussel til de partimedlemmer, der stadig ikke har meldt klar ud om, hvorvidt de vil stemme for eller imod til tirsdagens afstemning om en del af finansloven - en afstemning, der af alle regnes for endnu en tillidsafstemning for Berlusconis regering.

- Jeg vil se forræderne i øjnene én for én, lød truslen fra Berlusconi, der natten til mandag uophørligt var i telefoniske forbindelse med tvivlerne, hvoraf mange også er inviteret til møder med ham inden afstemningen forventes af gå i gang kl. 15.30 tirsdag i det italienske Deputeretkammer. (Det skete så kl. 16.11, red.)...50 tillidsafstemninger siden 2008

Tæller man alle den slags afstemninger sammen fra regeringen trådte til i maj 2008 lander man et sted omkring 50.
Ved den seneste afstemning den 14. oktober overlevede Berlusconis regering med nød og næppe.

Uro i regeringen

I går (Mandag 7.11.11, red.) gik tre af Berlusconis deputerede over til midterpartiet UDC, og også internt i partiet har utilfredsheden med Berlusconis ledelse murret i måneder.

Man ved, at regeringspartiet PDL i dag er delt op i fraktioner, der som i gamle dage i det hedengangne Kristdemokratiske parti konspirerer bådemod og med hinanden.

Aviser og nyhedsmagasiner har endog lavet kort over de restauranter i Rom, hvor de forskellige fraktioner ynder at indtage deres middage, mens snakken går om fordelingen af poster EFTER Berlusconi.

Også i regeringspartiet Lega Nord murrer utilfredsheden.
Det påstås, at det i går var Lega Nord, der både bad Berlusconi træde tilbage, og siden var med til at sprede rygterne om hans forestående afgang.

Det er tirsdag morgen endnu uvist, om Lega Nord i samlet flok vil stemme for budgetforslaget i eftermiddag, eller om flere i partiet vil vælge at undlade at stemme, hvad der vil blive tolket som en mistillidserklæring til Berlusconis ledelse.

Dårlige meningsmålinger og frygt for valg

Vælgernes tiltro til Berlusconis evner som regeringsleder har været dalende i hele 2011, og er nu nede på 26% af stemmerne i en meningsmåling fra 24. oktober 2011.
(Se flere meningsmålinger nederst på siden).

Et valg i utide står dog nederst på de fleste italienske politikeres ønskeseddel.

Berlusconi derimod ser et valg som eneste udvej, hvis han ikke samler stemmer nok i dag.

Han udtalte i går, at en hvilken som helst anden regering end hans egen med ham i spidsen ville sætte demokratiet ud af spil i Italien.
- Vælgerne pegede på mig i 2008.

Et valg vil også ødelægge alle bestræbelser på at få genskabt den tillid til Italien, der er så afgørende netop i den aktuelle økonomiske krise, både internt i Italien, men ikke mindst også i udlandet.

Trods 2 store krisepakker vedtaget i sommer
- den sidste skulle spare over 60 milliarder euro på statsbugettet, 1.000 euro for hver eneste italiener! - så SKAL Italien vedtage endnu større besparelser for at leve op til sine løfter til EU.

Grækenland spøger...

Et valg i utide vil få Italiens situation til at ligne Grækenlands meget mere end både italienerne og resten af Europa bryder sig om at tænke på.

Rygterne om Berlusconis tilbagetræden i går formiddag fik børserne til at stige, men den slags preller af på Silvio som vand på en går.

Samtidig toppede renterne på det italienske statsopblitationer, der finansierer statsgælden, endnu en gang i går.

Med disse høje renter bliver vejen til en reduktion af den enorme statsgæld - omkring 120% i forhold til Brutto National Produktet - endnu længere.

De seneste nøgletal fra Italiens statistik viser en meget lille økonomiske vækst.
Men selv med den ligevægt mellem statsbudgettet og statens udgifter, som Berlusconi hidtil har lovet at opnå i 2013, vil der stadig ikke være penge til at afdrage på gældspuklen.

Kernevælgerne er trætte af at vente på reformer

Berlusconis er naturligvis konstant under angreb fra den italienske opposition, men har også i dette efterår været under angreb fra sine kernevælgere og tidligere politiske støtter.

Erhvervsmanden Diego della Valle - manden bag Tod´s-skoenes verdensomspændende succes - bad for få uger siden i helsides annoncer i de store italienske dagblade Berlusconi og de italienske politikere om at tage sig sammen, og omsider gå i gang med at gennemføre i det mindste nogle af de lovede reformer, der skal sætte gang i den italienske vækst i stedet for fortsat at skære ned og gøre livet besværligt for de italienske iværksættere.

Betalt annonce 1.10.2011

POLITIKERE
NU ER DET NOK!Avisen Corriere della Sera skriver i sin leder mandag den 7. november, at hvis Berlusconi falder, så falder han ikke på grund af sine personlige problemer med mindreårige prostituerede eller retssagerne om regnskabsfusk, korruption og skattesnyd.
Han falder derimod fordi selv hans egne har mistet tilliden til at han rent faktisk er i stand til at gennemføre de reformer Italien har brug for i den nuværende økonomiske situation.

Berlusconi blev set som manden, der ville liberalisere italienske erhvervsliv, gøre et arbejdsmarked hvor fyringer i praksis er umuligt mere fleksibelt, og ikke mindst fjerne noget af det bureaukrati, der føles som en kæde om benet af de mange hundredetusinder iværksættere.

Disse kernevælgere klager i dag over manglende reformer og over et bureaukrati, der føles endnu mere kvælende i 2011 end i 1994 da Berlusconi "gik på banen", som han selv altid har udtrykt det.

Retur til
Politik <<

Retur til
Berlusconi <<


Relaterede artikler:

36 mill. italienere stemte
ikke på Berlusconi i 2008 >>


Den nuværende valglov
giver vinderne en
ekstra præmie og
flertal i begge kamre >>
op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op /\

Meningsmåling 24.10.2011


Meningsmålinger 7.9.2011 & 22.7.2011Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>