Litteratur

Februar 2011
Bookmark and Share

2008 - Ny dansk bog om Berlusconi
Gert Sørensen: Berlusconi og den moderne fyrste


Du kan læse uddrag af bogen på Google Books >>

Gert Sørensen:
Berlusconi og den moderne fyrste. Om demokratiets tilstand i et land i Europa.Museum Tusculanums Forlag >>

310 sider, 198 kroner.


Artikel fra april 2008

Gert Sørensen >> er dr.phil. og lektor i italiensk kultur og historie ved Københavns Universitet.
Han forsøger i sin seneste bog at forklare hvorfor halvdelen af italienerne synes, at Silvio Berlusconi er en "fin fyr".

Bogen byder udover en grundig gennemgang af Berlusconis forretningsimperium og foreløbige politiske karriere også på et fyldigt afsnit om det moderne Italiens politiske historie fra slutningen af 2. Verdenskrig og frem til vore dage.Omtale af bogen fra forlaget

Da Berlusconi dannede sin første regering tilbage i 1994, gav han indtryk af at repræsentere noget tiltrængt nyt, efter den gamle korruptionsramte politiske klasse havde måttet trække sig.

Fra bogen:


Dette billede har ændret sig markant siden, men alligevel blev han valgt igen i 2001, hvor han dannede den anden Berlusconi-regering.

Ved valget i 2006 var det lige ved at ske igen.
Hvad har fået så mange italienere til at støtte Berlusconi? Og
hvordan har han formået at fastholde denne støtte?

Det er bl.a. disse spørgsmål, bogen prøver at give et svar på.

Der er ikke tale om en traditionel biografi om Berlusconi.

Interessen samler sig om Berlusconi som katalysator for nogle grundlæggende forandringer i italienernes politiske adfærd.

Bogen skal ses som en slags tilstandsrapport over en aktuel tidsepoke med rødder tilbage i det Italien, der opstod i 1945 efter fascismens endelige sammenbrud.

Bogens første del gennemgår de strukturelle tendenser, som Berlusconi begynder at agere i fra midten af 1970'erne.

Bogens anden del omhandler 1990'erne, hvor Berlusconi træder frem i politikerens og regeringslederens skikkelse og hvor han, som ingen andre, formår at slå politisk mønt af det kommercielle tv og den voksende forbrugermentalitets gennembrud.

Tredje del sætter ind over for Berlusconis frontale angreb på de demokratiske principper og samler op omkring Italiens dybe krise.

Den gennemgående analytiske figur er hentet fra Machiavellis Fyrsten om magtens mål og med.

Dele af bogen er blevet til i samarbejde med den italienske journalist Giulio Castelli.

Om Gert Sørensen:
D
r.phil., lektor i italiensk historie og kultur på Institet for Engelsk, Germansk og Romansk på Københavns Universitet.

Gert Sørensen har udgivet adskillige bøger og artikler om det moderne Italien: "Gramsci og den moderne verden" (1993)
"Den dobbelte stat – En krønike om magtens hemmeligheder i Italien" (1998)
"Kairos – Træk af humanismen og posthumanisme i italiensk kultur" (2003)
(alle Museum Tusculanums Forlag).

Retur til
Litteratur >>


Om Gert Sørensen >>

Retur til
Berlusconi <<


14. april 2008
Thomas Harders
anmeldelse af bogen
i Politiken >>


- Berlusconi og den moderne fyrste er langtfra nogen letlæst bog, men man bliver klogere af at læse den, og ikke bare på Berlusconi og Italien.
Thomas Harder

Om Thomas Harder >>
Copyright © 2007-2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano