Italien i Danmark

December 2007

Kom tæt på Italien i efteråret 2006

Kurset foregår på Handelshøjskolen i København, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg


Artikel fra juli 2006

Kom tæt på italiensk kultur, politik, historie og erhvervsliv.


Få et nuanceret indblik i forskellene mellem italiensk og dansk sprogbrug og et kendskab til de forskellige måder at kommunikere og forhandle på i Italien og i Danmark.

Kurset er rettet mod alle, som beskæftiger sig professionelt med Italien, herunder såvel medarbejdere i virksomheder med aktiviteter på det italienske marked som fx undervisere i gymnasier og på højere læreranstalter.

Kurset består af en række foredrag af danske og italienske eksperter med efterfølgende diskussioner og afholdes tirsdage kl. 17.10 - 18.50 i 15 uger, 5/9 - 19/12 2006.

Tilmeldingsfrist: 15/8 2006.

Undervisere:
ekstern lektor, ph.d. Stefano Chiari, ekstern lektor, tolk og translatør Carina Graversen, forfatter og adjungeret professor Thomas Harder, lektor, cand.mag. Bente Lihn Jensen og professor, dr.ling.merc. Iørn Korzen.

Tilmelding >>
Herefter klikkes på "Professionel kulturhåndtering" og "Kom tæt på Italien".

Pris: 2.000 kr.

Yderligere oplysninger hos Iørn Korzen: ik.first@cbs.dk

Forudsætninger: Ingen.

Dog vil et vist kendskab til italiensk være en fordel.

Udprøvning:
Porteføljeudprøvning samt en multiple-choice-opgave den sidste undervisningsgang.

-syl


Retur til Italien i Danmark <<

Copyright © 2006-2007. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano