August 2011
Bookmark and Share
Skatteforhold for danskere med fast bopæl i Italien


Danskere som bor fast i udlandet kan have 2 former for skattepligt til Danmark
a) fuldt skattepligt
b) begrænset skattepligt


Enkelte som bor fast i Italien, men som har sine såkaldte livs-interesser i Danmark er fuldt skattepligtige, mens de fleste er begrænset skattepligtige.Skatten (begrænset skattepligt) er på 32%, hvortil kommer AM-bidrag på 8% - dvs i alt 40%, der gives i et vist omfang reduktion gennem et helårsomregnet personfradrag, som kan give en skattenedsættelse på op til 12.000 kr.

Den begrænsede skattepligt betyder at indtægter fra danske arbejdsgivere (kilder i DK) skal beskattes i DK jfr. dobbelt beskatningsaftalen mellem Danmark og Italien.

Udbetales beløbene som A-indkomst (løn+feriepenge) trækkes a/c-skat straks fra arbejdsgiveren.

Er det som B-indkomst (særlige honorarer) kommer der en restskat, medmindre det er forskudsregistreret med egenbetaling af a/c-skat.

Skattemyndigheden er det skattecenter (område) hvorfra seneste DK-ophold fandt sted, og fra 2010 kan Tast-selv systemet anvendes fuldt ud, hvorved årsopgørelsen allerede kan udskrives i marts måned året efter (husk at tjekke om tingene virker med både Nem-ID og Nem-kontoen ).

Foreligger der sager/udeståender fra tidligere år anbefales en mødeaftale med pågældende skattecenter eller møde op i åbningstiden og få løst gamle problemer, når du alligevel er på visit hos de gamle venner.

Af Karsten Bernstein

Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>