Dansker i Italien

Juni 2009

Program og invitation til dansk grundlovsdag
i Firenze 6. juni 2009

-syl

Retur til
Udedansker
<<

Retur til
Danmark i Italien <<

Tilmelding inden
1.6. hos
oskjodstrup@hotmail.com


Copyright © 2000 - 2011. Tutti i diritti riservati. Charlotte Sylvestersen - Milano >>